Pomagajmy lokalnym restauratorom!

17 listopada 2020 r.

Czas pandemii jest trudny dla całej gastronomi, o czym przekonujemy się każdego dnia wspólnie z zespołem Kuchni Czerwony Rower.

Bardzo dziękujemy p. Michałowi Olszewskiemu – Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy za wspieranie wszystkich lokalnych sprzedawców i kucharzy! – #KupujNaWynos 🥘💪