Podsumowanie działań Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2021 r.

31 grudnia 2021 r.

📢📢📢 Mimo iż ten 2021 rok niósł wiele ze sobą trudności, to z dumą, nadzieją i nowymi motywacjami wkraczamy w kolejny 2022 rok!

🎉🎊 W tym 2021 roku uczciliśmy 26-LECIE istnienia naszej ORGANIZACJI!

🏆Kuchnia Czerwony Rower zajęła I miejscem w akcji #DobroNaWynos, przyznaną przez Komisja Klubowa.✉️ Zostaliśmy zaproszeni do Dzień Dobry TVN, aby opowiedzieć się w temacie GODNOŚCI OzNI, gdzie Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – Pani Marta Perkowska godnie reprezentowała głos osób z niepełnosprawnością intelektualną.

🏗Podjęliśmy współprace z Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która wspiera rozwój naszej Kuchnia Czerwony Rower, Galeria za Bramą, aby ekonomia społeczna ugruntowała swój byt w strukturach Stowarzyszenia i miała szansę na rozwój.

🥇Jeden z naszych Ośrodków wsparcia Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej zajął I miejsce w konkursie fotograficznym organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMazowiecka Ekonomia Społeczna.

🏵Ośrodek Wsparcia „Partnerzy” laureatem tegorocznego konkursu fotograficznego pod hasłem „MOJA EKONOMIA SPOŁECZNA” organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMazowiecka Ekonomia Społeczna.

🎖Stowarzyszenie Otwarte Drzwi & Kuchnia Czerwony Rower zostało laureatem w kategorii „Organizacja na medal” podczas Gali Wolontariatu organizowanej przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

👉👉 W tym 2021 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy akcje:🎄🎁 Otwórz się na Święta, a w niej inicjatywy:🎅🏻 Mikołaju mam DOM, która objęła wsparciem 110 dzieci z pieczy zastępczej z terenu całego Mazowsza.🎄Praską Wigilię, która objęła wsparciem 15 wielodzietnych, ubogich rodzin z terenu Praga-Północ.🏖🌞 Akcja LATO, która objęła wsparciem 25 dzieci z terenu Praga-Północ.

🐇🥚 WielkanocZserca, która obejęła wsparciem 40 samotnych seniorów z terenu Praga-Północ.

🐣#CrusChanki, która wsparła promocję sklepu charytatywnego Galeria za Bramą. 🥣#PełnaMicha, która objeła wsparciem 20 dzieci z terenu Praga-Północ.

☕️🎻Galeria Apteka Sztuki zorganizowała wiele interesujących wystaw i spotkań.

🛍🛒Galeria za Bramą skupiła wiele ciekawych produktów w sklepie charytatywnym, aby móc promować wytwórczość osób z niepełnosprawnościami.

🚲Kuchnia Czerwony Rower zorganizowała wiele wydarzeń i wsparła ciepłym posiłkiem wiele potrzebujących osób.

🌡🦠 W tym czasie wahań COVID-owych zatrudniliśmy 🎯 50 osób wykluczonych na otwartym rynku pracy w ramach realizacji naszych projektów.

💼 Realizowaliśmy nowy projekt pt.: „Nowy Start”, poświęcony zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.

🏠 Otworzyliśmy kolejne 2 mieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

🏡 Mieszkaniec naszego schroniska przy naszym wsparciu otrzymał mieszkanie socjalne, które pomogliśmy mu przygotować do zamieszkania, tym samym p. Piotr zrealizował swój plan wychodzenia z bezdomności.

👨‍🦽Realizowaliśmy usługę wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających samodzielnie przy pomocy trenerów usamodzielnienia.

🙋‍♂️Realizowaliśmy usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością realizującego m.in. wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe w formie przerwy regeneracyjnej dla opiekunów.

👩‍🦯 Nasi edukatorzy społeczni (osoby z niepełnosprawnościami) przeprowadzili szereg szkoleń w społecznościach lokalnych, instytucjach, zakładach pracy, w sieci – łamiąc powszechnie obowiązujące stereotypy na temat niepełnoasprwności intelektualnej.

✍️ Stale pracujemy nad zabezpieczeniem prawno-finansowym, stanowiących spójną i realną wizję bezpiecznej przyszłości dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

💝 Mamy nadzieję, że kolejny Rok 2022 da nam przestrzeń na rozwój dotychczasowych działań, akcji i projektów, dzięki którym poszerzymy nasze zasięgi pomagania, aby każdy mógł się czuć bezpiecznie i mógł prowadzić godne życie!

Szczęśliwego Nowego Roku 2022!#NowyRok#NGO#Pomagamy

Skip to content