Otwórz Serce na Święta!

13 listopada 2022 r.

Rusza kolejna edycja „Otwórz Serce na Święta” – międzypokoleniowej inicjatywy świątecznej organizowanej na rzecz ubogich seniorów z dzielnicy Praga-Północ.

Celem przedsięwzięcia „Otwórz Serce na Święta” będzie udzielenie świątecznego wsparcia najbardziej ubogim, samotnie mieszkającym seniorom w wieku 60+ z dzielnicy Praga-Północ, poprzez przygotowanie i dostarczenie z udziałem wolontariuszy oraz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych dysfunkcjonalnością (uczestnicy Świetlicy Opiekuńczej „Mały Książę” z Pragi-Północ) paczek żywnościowych, wigilijnej kolacji i upominków choinkowych.

W ramach działania pomoc otrzyma co najmniej 40 najbardziej potrzebujących seniorów, wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi.

Akcja „Otwórz Serce na Święta” jest odpowiedzią na niezwykle trudną rzeczywistość osób starszych mieszkających w dzielnicy Praga-Północ. Jak pokazała nam pierwsza edycja akcji przeprowadzona w 2020 r., skala potrzeb seniorów żyjących w tej części Warszawy, jest ogromna.

Beneficjentami inicjatywy są osoby samotne, ubogie, schorowane, mające problemy z poruszaniem, zniechęcone do życia, doświadczające depresji. Wielu z nich nie opuszcza mieszkań z powodu pojawiającej się z wiekiem niepełnosprawności ruchowej. W czasie Świąt Bożego Narodzenia samotność i poczucie opuszczenia dokuczają im jeszcze bardziej.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od 2020 roku aktywnie działa na rzecz tutejszych seniorów poprzez realizację inicjatyw, takich jak np. „Kuchnia dla Seniora” (organizacja ciepłych posiłków z dowozem do domu w czasie pandemii korona wirusa) czy „Wielkanoc z Serca” (wielkanocne wsparcie – odwiedziny wolontariuszy, organizacja paczek świątecznych, koszyczków i potraw wielkanocnych).

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ (OPS jako lider w zakresie pomocy osobom potrzebującym, pośredniczy w kontaktach i wyrażeniu zgody przez osoby zainteresowane udziałem w akcji), Stowarzyszenie dotrze ze świątecznym wsparciem bezpośrednio do miejsca zamieszkania beneficjentów – samotnych i wykluczonych ekonomicznie seniorów – tych, których stan fizyczny i mentalny uniemożliwia korzystanie z ofert aktywizacji realizowanych w klubach seniora, domach dziennego pobytu i innych placówkach pomocowych. Akcja „Otwórz Serce na Święta” sprawi, że pomoc otrzymają ci najbardziej zapomniani – wykluczone z życia społecznego, rodzinnego i towarzyskiego „niewidzialne” osoby starsze.

Spotkania osobiste z wolontariuszami przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia to dla seniorów ogromnie ważny gest wyrażający troskę i pamięć o osamotnionych. W tym roku planujemy dodatkowo włączyć w inicjatywę „Otwórz Serce na Święta” 10 uczestników Świetlicy Opiekuńczej „Mały Książę” Stowarzyszenia Otwarte Drzwi prowadzonej przy ul. Ząbkowskiej 4 na Pradze-Północ. Uczestnicy placówki to osoby, w wieku od 6 do 18 lat, pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnością życiową i wychowawczą, o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym. Zespół świetlicy udziela podopiecznym przede wszystkim wsparcia edukacyjnego, w zagospodarowaniu czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań.

Zaangażowanie w działanie wolontariackie na rzecz seniorów to dla dzieci i młodzieży istotne doświadczenie odwracające role z „biorców” na „dawców”, przynoszące im wiele korzyści wynikających z poczucia sprawczości, kształtowania poczucia odpowiedzialności i szczególnej wrażliwości na potrzeby innych oraz możliwość zaangażowania się w realną pomoc. Podopieczni świetlicy włączą się w akcję m.in. poprzez przygotowanie kartek z życzeniami, pakowanie paczek oraz odwiedziny seniorów z przekazaniem darów.

W dniu 23 grudnia (piątek) 2022 roku, o godzinie 12.00 wolontariusze, darczyńcy i pracownicy Stowarzyszenia udadzą się ze świątecznym wsparciem do seniorów. W tym dniu od wczesnych godzin porannych w Kuchni Czerwony Rower (przedsiębiorstwo społeczne Stowarzyszenia Otwarte Drzwi), będzie miało miejsce segregowanie, kompletowanie i pakowanie paczek z udziałem wszystkich osób zainteresowanych włączeniem się do akcji.

O godz. 11.30 odbędzie się spotkanie podsumowujące działania zrealizowane w ramach akcji „Otwórz Serce na Święta”. Następnie o godz. 12.00 osoby zaangażowane w inicjatywę, w podziale na zespoły, wyruszą z paczkami do seniorów.

W celu ustalenia optymalnego pakietu pomocy, pracownicy Stowarzyszenia zapytali seniorów i pracowników socjalnych OPS Praga-Północ o najbardziej potrzebną formę i zakres pomocy. Zebrane informacje pozwalają nam organizować wsparcie w możliwie najwyższym stopniu odpowiadające rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom beneficjentów. Spośród najczęściej wymienianych potrzeb znalazły się:

  • produkty spożywcze (mąka, cukier, wypieki świąteczne, pieczywo, kawa, herbata, kakao, olej, ryż, makaron oraz słodycze),
  • gotowe do spożycia potrawy wigilijne (pierogi z kapustą i grzybami, barszczu czerwonego z uszkami, wędlin, sałatki jarzynowej, śledzi, ryby po grecku, ryby faszerowanej w galarecie, kompotu wigilijnego z suszu),
  • drobne upominki choinkowe (koce, szlafroki, kosmetyki, kapcie czy skarpety).

W akcję przygotowania wigilijnej kolacji zostanie zaangażowana Kuchnia Czerwony Rower (przedsiębiorstwo społeczne Stowarzyszenia Otwarte Drzwi), w której osoby wykluczone społecznie; z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotne znajdują pracę, doświadczają rehabilitacji społecznej, odzyskują równowagę życiową i mają szansę zmienić swoje życie na lepsze.

Idea przygotowania kolacji wigilijnej z udziałem osób wykluczonych zawiera w sobie podwójną moc pomagania; dla potrzebujących seniorów posiłki przygotowują osoby wykluczone, które na co dzień same borykają się z różnorakimi problemami wynikającymi z niepełnosprawności, bezrobocia czy bezdomności.

Przygotowanie świątecznych pakietów, odpowiadających potrzebom seniorów, o łącznej wartości ok. 300 zł, wymaga pomocy, zaangażowania i współpracy darczyńców, wolontariuszy oraz lokalnej społeczności. Akcja „Otwórz Serce na Święta” będzie angażować w działanie grupy wywodzące się z różnych środowisk:

  • środowisko biznesu,
  • dzieci i młodzież ze Świetlicy Opiekuńczej „Mały Książę”
  • wolontariuszy,
  • wolontariat pracowniczy,
  • lokalną społeczność praską poprzez utworzenie świątecznego Punktu Zbiórki Żywności i Produktów Pierwszej Potrzeby w Kuchni Czerwony Rower (ulica Targowa 82, Warszawa), gdzie każdy będzie mógł zostawić dla seniorów podarunek,
  • przyjaciół i partnerów Stowarzyszenia.

Liczne grono osób zaangażowanych w inicjatywę „Otwórz Serce na Święta” sprawi, że seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc najbliższych, otrzymają wsparcie materialne i mentalne na miarę potrzeb. Inicjatywa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi tworzy wyjątkową przestrzeń dialogu i współpracy również międzysektorowej, budowane w poczuciu jedności i odpowiedzialności społecznej. Zaangażowanie dzieci i młodzieży z Pragi-Północ na rzecz najbardziej potrzebujących seniorów z tej samej dzielnicy czyni naszą akcję szczególnie wyjątkową, bo zawierającą podwójną moc pomagania.

„Otwórz Serce na Święta” to skuteczna forma łagodzenia ubóstwa, zapewniająca seniorom godne i spokojne Święta Bożego Narodzenia. Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i firm odpowiedzialnych społecznie udaje się dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona potrzebna najbardziej.

Skip to content