fbpx

Oferta pracy: Terapeuta zajęciowy w pracowni plastycznej   

17 września 2023 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Terapeuty zajęciowego w pracowni plastycznej                     

1. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: artysta plastyk, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy  lub pokrewne,
 • umiejętności plastyczne, zdolności manualne, znajomość technik plastycznych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywność, pomysłowość, inicjatywa w działaniu,
 • odpowiedzialność, punktualność, staranność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.

Doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć plastycznych lub kulturalnych z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem.

2 . Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie terapii zajęciowej w pracowni plastycznej oraz zajęć edukacyjnych,
 • koordynowanie udziału uczestników w konkursach plastycznych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wspieranie procesu adaptacji uczestników WTZ w początkowym okresie ich udziału w placówce,
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej zgodnie z ich indywidualnymi programami rehabilitacji,  
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi,
 • współpraca z rodzinami uczestników oraz innymi członkami najbliższego środowiska (za zgodą osób z niepełnosprawnością, których dotyczy),
 • współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ oraz realizacja tych działań (w zależności od ustaleń Rady Programowej)

3. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zaangażowanym zespole, w strukturach dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

4. Warunki pracy na w/w stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy w godzinach 8-16,
 • miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Warszawie, ul. Równa 10/3 

5. Wymagane dokumenty i zasady rekrutacji.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: wtz@otwartedrzwi.pl                Nadesłane dokumenty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie wybrani kandydaci / ki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na e-mail: wtz@otwartedrzwi.pl do dnia 30.09.2023 r. W tytule maila prosimy wpisywać: „CV_terapeuta zajeciowy w pracowni plastycznej”.

Zapoznaj się z: Obowiązkiem informacyjnym w związku z przetwarzaniem danych osobowych – kandydat do pracy (Kodeks Pracy).

Skip to content