Nowy darczyńca!

10 października 2021 r.

Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Poszkodowanym https://prawapacjenta.org/ za okazane wsparcie.


Za Waszą sprawą tegoroczna jesień staje się jeszcze piękniejsza!