fbpx

Praca dla instruktora/ki pracowni gospodarstwa domowego

1 lipca 2019 r.

Wymagania:

a. Znajomość technologii ceramicznej i doświadczenie w pracy ceramicznej.
b. Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu.
c. Duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań) praca w godz. 8-16.
d. Doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem.
e. Wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna lub pokrewne będzie dużym atutem.
f. Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a. Prowadzenie zajęć w pracowni ceramicznej.
b. Wspieranie procesu adaptacji uczestników Ośrodka w początkowym okresie ich udziału w Ośrodku.
c. Za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska.
d. Wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej (również na terenie domu rodzinnego, czy miejsca pracy).
e. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.
f. Współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka oraz realizacja tych działań (w zależności od ustaleń Rady Programowej Ośrodka).

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Oferujemy

a. Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych.
b. Ciekawą pracę w zaangażowanym zespole.
c. Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na e-mail: wtz@otwartedrzwi.pl do dnia 31.07.2019 r. W tytule maila prosimy wpisywać: „CV – instruktor gospodarstwa domowego”.

Skip to content