Dostępność a nowe technologie

8 października 2020 r.

„Dostępność a nowe technologie” – to konferencja przeznaczona dla pracowników organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych tematyką dostępności. Organizuje ją Fundację Vis Maior z okazji 18 rocznicy działalności .Zapraszamy do udziału w panelach dyskusyjnych i wykładach prowadzonych przez specjalistów reprezentujących osoby niepełnosprawne i środowiska NGO. Konferencja odbywa się online i będzie transmitowana pod wydarzeniem oraz na fanpage’u Fundacji Vis Maior (https://www.facebook.com/fundacjaVisMaior) w czasie rzeczywistym. Ponadto podczas nagrania zapewniamy symultaniczne tłumaczenie na język migowy.
Całość konferencji będzie nagrywana, a następnie udostępniona na kanale Youtube Fundacji Vis Maior. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco pod wydarzeniem.

PROGRAM KONFERENCJI:

8 października
10:00 – Wprowadzenie do ustawy o zapewnianiu dostępności (Przemysław Herman, Ministerstwo Rozwoju)
14:00 – Panel dyskusyjny „Racjonalna dostępność” (Paweł Kubicki, SGH; Jacek Zadrożny, Ministerstwo Cyfryzacji; Piotr Todys, Fundacja TUS; Izabela Sopalska-Rybak, Fundacja Kulawa Warszawa)

13 października
10:00 – Ustawa o dostępności cyfrowej (Adam Pietrasiewicz, Ministerstwo Cyfryzacji)
14:00 – Włączanie osób z problemami komunikacyjnymi w edukację i życie społeczne z wykorzystaniem AAC-alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (Elżbieta Dawidek, logopeda, terapeuta AAC i PROMPT)15 października
10:00 – Kreatywne podejście do dostępności, czyli co zrobić żeby nie było drogo, ale też nie amatorsko (Mariusz Trzeciakiewicz, Fundacja Katarynka)
14:00 – Pętla indukcyjna. Jakie technologie ułatwiają lub utrudniają słyszenie (Maciej Kowalski, Spółdzielnia socjalna FADO, Polski Związek Głuchych)

20 października
10:00 – Nowe technologie wspierające udział osób niewidomych / słabowidzących w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe (Katarzyna Gajewska, Centralna Przychodnia Rehabilitacyjna Polskiego Związku Niewidomych)
14:00 – Nowe technologie wspierające udział osób g/Głuchych w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe (Konrad Kozłowski, Fundacja Akademia Młodych Głuchych)22 października
10:00 – Panel zamykający. Dostępność – realne wyzwania na przyszłość (Donata Kończyk, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Dostępności; Grzegorz Złotowicz, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; Jolanta Kramarz i Dariusz Kupiecki, Fundacja Vis Maior, organizatorzy konferencji)

Konferencja realizowana w ramach zadania publicznego pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 

Organizator: Fundacji Vis Maior