fbpx

Dołączamy do Rady Interesariuszy na UW!

12 czerwca 2024 r.

Psychologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, wymagająca ciągłego dostosowywania metod i treści kształcenia do najnowszych realiów. Tym bardziej cieszy fakt, że nasza Pani Prezes, Marta Perkowska, dołączyła do Rady Interesariuszy przy Wydział Psychologii UW!

To będzie kluczowe forum, na którym spotykają się specjaliści, by wspólnie aktualizować i doskonalić koncepcje nauczania na kierunku studiów Psychologia. To zespół ekspertów, który swoim doświadczeniem wspiera rozwój programu nauczania, dostosowując go do współczesnych wyzwań i potrzeb. Jako Stowarzyszenie mamy okazję aktywnie uczestniczyć w tych pracach, dzieląc się naszymi spostrzeżeniami i propozycjami. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego procesu i przyczynić się do kształtowania przyszłych pokoleń psychologów!

W skład Rady wchodzą:
1) Monika Gregorczuk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
2) Joanna Grochowska – Fundacja Synapsis;
3) Sylwia Grzegorzewska – Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawa;
4) dr Joanna Grzymała-Moszczyńska – Uniwersytet Jagielloński;
5) Magda Kidoń – Fundacja Bullerbyn;
6) Piotr Krzysztofiak – Instytut Głuchoniemych w Warszawie;
7) dr Dariusz Kubuj – firma Kubuj Strategia;
8) Marta Perkowska – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi;
9) dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska – Instytut Psychiatrii i Neurologii;
10) dr Agnieszka Rojczyk – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”;
11) dr hab. n. med. i n. o zdr. Ewa Sokołowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
12) Magdalena Warońska – Centrum Edukacji Kynologicznej;
13) dr Urszula Widelska – czasopismo naukowe „Marketing i Rynek”;
14) dr hab. n. med. i n. o zdr. dr inż. prof. IFPS Tomasz Wolak – Światowe Centrum
Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu;
15) dr Szymon Wójcik – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Skip to content