Bezpłatna pomoc asystencka

18 grudnia 2020 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza dorosłe osoby z niepełnosprawnościami (w stopniu znacznym/umiarkowanym) do skorzystania z bezpłatnej pomocy asystenta osobistego. 

Usługi asystenckie mogą obejmować pomoc m.in. w:  

  • aktywnym udziale w życiu społecznym (m.in. poprzez korzystanie z dóbr kultury, przedsięwzięć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, integracyjnych, edukacyjnych, sportowych);  
  • dojazdach do: miejsca odbywania rehabilitacji, placówek służby zdrowia, urzędów, instytucji użytku publicznego, na spotkania ze znajomymi, rodziną, itp. i z powrotem;  
  • załatwianiu spraw urzędowych czy osobistych;  
  • nawiązywaniu kontaktów z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ogółu społeczeństwa;  
  • sytuacjach nagłych i losowych (w których dopuszcza się zakres wsparcia uczestnika Programu przez 24 godziny na dobę). 

Obowiązki asystenta uwzględniają też pomoc uczestnikowi w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.  

Usługa jest bezpłatna i realizowana przez 7 dni w tygodniu. 

Warunki korzystania z usługi: posiadanie orzeczenia o znacznym i/lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego. 

Dodatkowe informacje: 

  • wymiar usług asystenta: śr. na 1 uczestnika 15 godz./m-c, nie więcej niż 60 godz./m-c, 
  • 70% odbiorców to osoby z niepełnosprawnością znacznego stopnia. 

Miejsce realizacji projektu: m.st. Warszawa i najbliższa okolica. 

Zgłoszenie do korzystania z usługi:  

  • przesłanie dokumentów: Karta Zgłoszenia (Zał. nr. 1), Oświadczenie (Zał. nr.2), Klauzula Informacyjna na adres: e.sen@otwartedrzwi.pl lub przekazanie osobiste: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82. 

Załączniki do pobrania: 

Koordynator projektu: p. Ewelina Seń, nr. tel. 530 054 068, e-mail: e.sen@otwartedrzwi.pl

Usługa realizowana jest w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.