Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

24 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami.

Zakres obowiązków:

  • wsparcie w aktywnym udziale w życiu społecznym (m.in. poprzez korzystanie z dóbr kultury, przedsięwzięć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, integracyjnych, edukacyjnych lub sportowych)
  • wsparcie w dojazdach do miejsc rehabilitacji, placówek, służby zdrowia, urzędów i innych ważnych dla beneficjenta miejsc (także z powrotem)
  • wsparcie w sprawach urzędowych i zdrowotnych
  • nawiązanie kontaktów z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ogółu społeczeństwa w celu usprawnienia skuteczności wsparcia beneficjenta
  • wsparcie w sytuacjach nagłych i losowych (w których dopuszcza się zakres wsparcia uczestnika programu przez 24 h na dobę)

Wymagania:

  1. Wykształcenie kierunkowe (pedagogiczne, psychologiczne specjalne /socjalne) lub/i kurs asystenta osobistego/ opiekuna socjalnego lub/ i min 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwoju w podobnym charakterze, lub/i doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
  2. Dyspozycyjność, elastyczność i umiejętność organizacji własnej pracy zgodnie z wymogami programu oraz gotowość pracy w weekendy (praca na umowę zlecenie)

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
  • pracę w okresie lipiec 2021-grudzień 2021,
  • wymiar pracy w zakresie 100 godz.  w ciągu miesiąca

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 29.06.2021r., na adres e-mail: e.sen@otwartedrzwi.pl w tytule podając: ASYSTENT OSOBISTY – PRACA lub złożenie ww. dokumentów osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-468 Warszawa.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko finansowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020–2021 na rok 2021 – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapraszamy do współpracy!

Skip to content