fbpx

Otwieramy możliwości

Nasza pomoc codziennie trafia do szerokiej grupy osób potrzebujących

co robimy

Misją Stowarzyszenia Otwarte Drzwi jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone (z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, bezrobotne, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

Rehabilitacja

społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Resocjalizacja

za pomocą programów wychodzenia z bezdomności

Socjoterapia i Edukacja

dzięki której tworzymy bezpieczne warunki i motywujemy do rozwoju pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży

Aktywizacja

zawodowa osób bezrobotnych

Integracja

poprzez organizację wydarzeń i akcji społecznych

28

lat działalności

15

ośrodków

95

osób objętych wsparciem

320

projektów

aktualności

historia

Wiara w człowieka i jego możliwości od początku kierowały założycielami SOD.

Znam wyłącznie jeden sposób na cud – naprawdę chcieć. Wola jest największym skarbem, jaki posiada człowiek. Reszta dzieje się sama.

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes Honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

rekomendacje

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi intensywną działalność na rzecz społeczności Warszawy, inicjuje nowatorskie programy socjalno-edukacyjno-pomocowe, między innymi w zakresie ograniczania bezrobocia, bezdomności oraz biedy z równoczesnym wyrównywaniem szans edukacyjnych. (…) Istotnym jest, że Stowarzyszenie z podjętych działań wywiązuje się rzetelnie i profesjonalnie, będąc jednym z ważniejszym partnerów Urzędu m.st. Warszawy w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.

Lech Kaczyński, Prezydent m.st. Warszawy Warszawa, 18 lipca 2003 r.

wspieraj

Czekamy na Twoją pomoc. Pomagaj mądrze – bądź z nami na dobre.

wspieraj
Skip to content