fbpx

Otwieramy możliwości

Nasza pomoc codziennie trafia do szerokiej grupy osób potrzebujących

co robimy

Misją Stowarzyszenia Otwarte Drzwi jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone (z niepełnosprawnościami, bezrobotne, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, seniorów) oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

Rehabilitacja

społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Deinstytucjonalizacja

prowadzimy mieszkania chronione: treningowe i wspomagane

Socjoterapia i Edukacja

dzięki której tworzymy bezpieczne warunki i motywujemy do rozwoju pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży

Aktywizacja

zawodowa osób bezrobotnych

Integracja

poprzez organizację wydarzeń i akcji społecznych

28

lat działalności

15

ośrodków

95

osób objętych wsparciem

320

projektów

aktualności

historia

Wiara w człowieka i jego możliwości od początku kierowały założycielami SOD.

Znam wyłącznie jeden sposób na cud – naprawdę chcieć. Wola jest największym skarbem, jaki posiada człowiek. Reszta dzieje się sama.

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes Honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

rekomendacje

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi intensywną działalność na rzecz społeczności Warszawy, inicjuje nowatorskie programy socjalno-edukacyjno-pomocowe, między innymi w zakresie ograniczania bezrobocia, bezdomności oraz biedy z równoczesnym wyrównywaniem szans edukacyjnych. (…) Istotnym jest, że Stowarzyszenie z podjętych działań wywiązuje się rzetelnie i profesjonalnie, będąc jednym z ważniejszym partnerów Urzędu m.st. Warszawy w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.

Lech Kaczyński, Prezydent m.st. Warszawy Warszawa, 18 lipca 2003 r.

wspieraj

Czekamy na Twoją pomoc. Pomagaj mądrze – bądź z nami na dobre.

wspieraj
Skip to content