• misja
 • baner1
 • baner2
 • baner3

Dzięki Tobie każdego dnia możemy więcej!
Apteka_Sztuki

 1. Prowadzimy:


Od 21 lat wspieramy osoby wykluczone społecznie w przezwyciężaniu ich problemów

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powstało w 1995r. Wobec zmieniających się realiów życia politycznego, gospodarczego, a przede wszystkim społecznego, naszą misją stało się zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

W codziennej działalności nieustannie poszukujemy nowych metod i form pracy adekwatnych do potrzeb społecznych. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, doświadczające bezdomności, bezrobotne, borykające się różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi, a także dzieci i młodzież. Dla tych grup prowadzimy 15 ośrodków, w każdym z nich wypracowując nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej.

Realizujemy programy w obszarze: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itd. Adresaci naszych projektów stają się często partnerami w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska społecznego.

W praktyce oznacza to, że człowiek dzięki indywidualnemu podejściu odbudowuje swoją godność, poczucie własnej wartości, zdobywa niezależność materialną, satysfakcjonującą pracę.

Dołącz do naszych zbiórek!

Zbieramy środki na roczne funkcjonowanie klubu socjoterapeutycznego dla młodzieży- Qlubu Dobre Flow, działającego w Dzielnicy Praga Północ. Qlub wspierać będzie młodych w usamodzielnieniu i w starcie w dorosłe życie, a także w osobistym rozwoju i samowychowaniu. Więcej: pomagam.zrzutka.pl/qlub

Zbieramy środki na remont Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY – działający na warszawskiej Woli już od 9 lat. To w tym miejscu 150 osób z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie w każdym zakresie swojego życia.

Można również pomagać wpłacając dowolną kwotę na konto
BANK PEKAO SA 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313
(tytułem: darowizna na cele statutowe z dopiskiem PARTNERZY lub Qlub)


AKTUALNOŚCI
 • „Mój głos. Moja społeczność”
  Dziś Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa...
  Przed nami II edycja projektu "Siła Woli"
  to możliwe, realne i potrzebne, żeby o niepełnosprawności (również intelektualnej i z doświadczeniem choroby psychicznej) mówiły osoby, któr...
  Program dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie
  Zapraszamy do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym prowadzonym przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania...
  Migający KRS!
  Wystarczył jeden dzień, kamera i trochę chęci, aby powstał...
  Pomoc dzieciom i pasja - po raz kolejny połączyła pracowników ING!
  Dzięki drużynie w składzie 443 pracowników udało się „wybiegać” kwotę w wysokości...
  Kucharz Doskonały XI coraz bliżej!
  Już 25.05 odbędzie się XI edycja ogólnowarszawskiego konkursu kulinarnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną "Kucharz Doskonały"....
  Kuchnia Czerwony Rower, czyli tanio i smacznie!
  Nasza Kuchnia przeżywa swoją drugą młodość, serwując z dnia na dzień coraz bardziej zróżnicowane posiłki....
  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest... kobietą!
  Portal NGO.pl zbadał, że przeciętnie w organizacji pozarządowej kobiety stanowią 47% składu zarządu, zaś jeśli chodzi o personel pracowniczy...