• misja
 • baner1
 • baner2
 • baner3

Dzięki Tobie każdego dnia możemy więcej!
Apteka_Sztuki

 1. Prowadzimy:


Od 21 lat wspieramy osoby wykluczone społecznie w przezwyciężaniu ich problemów

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powstało w 1995r. Wobec zmieniających się realiów życia politycznego, gospodarczego, a przede wszystkim społecznego, naszą misją stało się zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

W codziennej działalności nieustannie poszukujemy nowych metod i form pracy adekwatnych do potrzeb społecznych. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, doświadczające bezdomności, bezrobotne, borykające się różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi, a także dzieci i młodzież. Dla tych grup prowadzimy 15 ośrodków, w każdym z nich wypracowując nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej.

Realizujemy programy w obszarze: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itd. Adresaci naszych projektów stają się często partnerami w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska społecznego.

W praktyce oznacza to, że człowiek dzięki indywidualnemu podejściu odbudowuje swoją godność, poczucie własnej wartości, zdobywa niezależność materialną, satysfakcjonującą pracę.

Dołącz do naszych zbiórek!

Zbieramy środki na roczne funkcjonowanie klubu socjoterapeutycznego dla młodzieży- Qlubu Dobre Flow, działającego w Dzielnicy Praga Północ. Qlub wspierać będzie młodych w usamodzielnieniu i w starcie w dorosłe życie, a także w osobistym rozwoju i samowychowaniu. Więcej: pomagam.zrzutka.pl/qlub

Zbieramy środki na remont Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY – działający na warszawskiej Woli już od 9 lat. To w tym miejscu 150 osób z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie w każdym zakresie swojego życia.

Można również pomagać wpłacając dowolną kwotę na konto
BANK PEKAO SA 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313
(tytułem: darowizna na cele statutowe z dopiskiem PARTNERZY lub Qlub)


AKTUALNOŚCI
 • Rozlicz PIT w Stowarzyszeniu
  ...fachowe i szybkie rozliczenie PIT-ów...
  Wyniki zapytania ofertowego nr 2/1/2017 z dnia 11.01.2017
  wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr: 2/1/2017 z dnia 11.01.2017 roku...
  Wyniki zapytania ofertowego nr 1/1/2017 z dnia 11.01.2017
  wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr: 1/1/2017 z dnia 11.01.2017 roku...
  Wyniki zapytania ofertowego nr 3/1/2017 z dnia 11.01.2017
  przedstawiamy Państwu wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 3/1/2017 z dnia11.01.2017...
  Znamy laureatów VIII Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”!
  pan Maciej Orłoś odebrał statuetkę w kategorii Społeczeństwo. Dziennikarz otrzymał ją za wszechstronne zaangażowanie w działalność Stowarzys...
  Wsparcie prosto z #nieba!
  Czasem potrzeba naprawdę niewiele, żeby pomóc drugiemu człowiekowi....
  Zapytanie ofertowe nr. 3/1/2017 z dnia 11.01.2017r.
  ...badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r......
  Widzisz! Reaguj!
  Panujące ostatnio w Polsce niskie temperatury pociągnęły za sobą wiele ofiar śmiertelnych...