• misja
 • baner1
 • baner2
 • baner3

Dzięki Tobie każdego dnia możemy więcej!
Apteka_Sztuki

 1. Prowadzimy:


Od 21 lat wspieramy osoby wykluczone społecznie w przezwyciężaniu ich problemów

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powstało w 1995r. Wobec zmieniających się realiów życia politycznego, gospodarczego, a przede wszystkim społecznego, naszą misją stało się zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

W codziennej działalności nieustannie poszukujemy nowych metod i form pracy adekwatnych do potrzeb społecznych. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, doświadczające bezdomności, bezrobotne, borykające się różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi, a także dzieci i młodzież. Dla tych grup prowadzimy 15 ośrodków, w każdym z nich wypracowując nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej.

Realizujemy programy w obszarze: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itd. Adresaci naszych projektów stają się często partnerami w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska społecznego.

W praktyce oznacza to, że człowiek dzięki indywidualnemu podejściu odbudowuje swoją godność, poczucie własnej wartości, zdobywa niezależność materialną, satysfakcjonującą pracę.

Dołącz do naszych zbiórek!

Zbieramy środki na roczne funkcjonowanie klubu socjoterapeutycznego dla młodzieży- Qlubu Dobre Flow, działającego w Dzielnicy Praga Północ. Qlub wspierać będzie młodych w usamodzielnieniu i w starcie w dorosłe życie, a także w osobistym rozwoju i samowychowaniu. Więcej: pomagam.zrzutka.pl/qlub

Zbieramy środki na remont Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY – działający na warszawskiej Woli już od 9 lat. To w tym miejscu 150 osób z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie w każdym zakresie swojego życia.

Można również pomagać wpłacając dowolną kwotę na konto
BANK PEKAO SA 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313
(tytułem: darowizna na cele statutowe z dopiskiem PARTNERZY lub Qlub)


AKTUALNOŚCI
 • Radosnych świąt Wielkiej Nocy
  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy: wiary w drugiego człowieka, nadziei na każdy nowy dzień...
  Dzień Ludzi bezdomnych
  Tego dnia mamy szansę przez chwilę pochylić się nad problemem najbardziej wyizolowanej i zmarginalizowanej grupy społecznej...
  Twarze rewitalizacji: Anna Machalica
  Fragment wywiadu z p. Anna Machalica-Pułtorak przeprowadzonego przez p. Joannę Erbel...
  Świąteczna oferta
  Kuchnia Czerwony Rower przyjmuje zamówienia na ciasta i potrawy wielkanocne...
  Wysyłamy kartki świąteczne
  W Polsce pierwsze kartki świąteczne pojawiły się na początku dwudziestego wieku i przetrwały prawie do dziś...
  Magnolia na Pradze już zakwitła!
  Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu wolontariuszy podwórku przy Targowej 82 z roku na rok staje się coraz piękniejsze...
  „Kurs na samodzielność” otrzymał dodatkowe środki
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowe 45 mln zł, które przeznaczone zostaną m.in. ma dofinansowanie proje...
  Warsztaty ceramiczne w Pracowni Kaliente
  W ŚDS typu AB Stowarzyszenia Otwarte Drzwi czuć już świąteczną atmosferę. Uczestnicy tworzą ptasie figurki, które już niebawem zagoszczą na ...