• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3

Mikołaju Mam Dom 2015

Sytuacja rodzin zastępczych, zwłaszcza tych wielodzietnych, jest bardzo trudna z wielu powodów. Każde z tych dzieci przeżyło dramat rozstania z rodzicami biologicznymi. Szczególnie trudna jest sytuacja rodzin i ich dzieci w środowiskach wiejskich. Dlatego też do nich głównie adresujemy naszą pomoc.

Wydarzenie MIKOŁAJU MAM DOM to finał całorocznych działań prowadzonych w różnych formach: konsultacji, poradnictwa, edukacji, wsparcia materialnego, wycieczek, obozów, etc. Ich celem jest promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa. Od pięciu lat wspieramy wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. Są to głównie rodziny z terenów wiejskich Mazowsza. Z pomocą darczyńców organizujemy wyprawki szkolne, wycieczki, wypoczynek letni i zimowy, wyposażamy w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy. Rocznie udzielamy wsparcia ok. 300 dzieciom i ich rodzicom zastępczym. Nasza pomoc przyjmowana jest z radością i wdzięcznością, procentuje szansą na lepsze życie i udaną dorosłość dzieci.

Wydarzenie MIKOŁAJU MAM DOM polega na zorganizowaniu dla dzieci i młodzieży (7-15 lat) prezentów świątecznych. Podczas tego świątecznego spotkania stwarzamy również okazję do dyskusji na temat pieczy zastępczej w polskich realiach. Rodzice uczestniczą w seminarium, które jest okazją do wymiany doświadczeń, uzyskania cennych informacji i skorzystania ze specjalistycznej pomocy. Spotkanie jest też ukłonem w stronę osób, które w sposób wzorcowy realizują opiekę nad dziećmi osieroconymi i niechcianymi.

Wiemy, że warto zaoferować pomoc ludziom, którzy podejmują trud wychowania dzieci, którym z różnych powodów, choć głównie społecznych, nie dane jest cieszyć się miłością i opieką ze strony biologicznych rodziców.

Wydarzenie odbędzie się: 15 grudnia 2015 w Centrum Olimpijskim, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Wiecej o Mikołaju Mam Dom na stronie wydarzenia

Mikołaju Mam Dom 2015

Mikołaju Mam Dom 2015

Aktualności

  • Aktualności