• baner1
 • baner2
 • baner3

Warto poprzeć „Giełdę Mocy” w konkursie S3KTOR 2014

Autorski projekt Stowarzyszenia Otwarte Drzwi „Giełda Mocy – targi pracy osób z niepełnosprawnościami” jest jednym z głównych kandydatów do wygrania najbardziej prestiżowego konkursu dla organizacji pozarządowych S3KTOR 2014. Stopień koordynacji wielu działań, niezwykle innowacyjny pomysł, zaangażowanie wielu środowisk, a wreszcie osiągnięte efekty finalne czynią tę inicjatywę zupełnie unikalną w skali kraju.

Giełda Mocy jako targi pracy osób z niepełnosprawnościami zmieniła myślenie o zatrudnianiu osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Potoczne bariery i nieuzasadnione przesądy, hamujące rozwój ekonomiczno-społeczny, sprowadzające się do prostego stereotypu osoby niepełnosprawnej jako pracownika, którego zatrudnia się w ostatniej kolejności – zostały skutecznie zweryfikowane. Jedyna w swoim rodzaju formuła targów pracy, kiedy to pracodawca jest zapraszany przez poszukującego pracy, pozwoliła przekonać tych pierwszych przez doskonale przygotowanych i kompetentnych kandydatów. Sam proces, który doprowadził do uzyskania wysokiej atrakcyjności osoby niepełnosprawnej na rynku pracy składał się z wielu etapów, w których za każdym razem właśnie kandydat stanowił podmiot czynnie zaangażowany w końcowy efekt. Podczas bezpośrednich spotkań przedstawiciele firm poznali pracowników zmotywowanych, rzetelnych i kompetentnych, potrafiących skutecznie przekonywać do swojej wartości na rynku pracy.

Projekt wykorzystał całą wiedzę o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami ekspertów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i stanowił zwieńczenie wieloletnich doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Korzyści z jego realizacji udzieliły się wszystkim zaangażowanym stronom, w ogólności projekt stanowił modelowy przykład impulsu do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pracodawcy uzyskali wiedzę o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz pozytywnych skutkach ekonomiczno-społecznych jakie z tego płyną, poznali też najlepsze praktyki w tej dziedzinie. Kandydaci wspierani przez doradców zawodowych stali się osobami wyposażonymi w poszukiwane na rynku pracy kompetencje. Wszyscy z nich otrzymali oferty pracy, aż 70% osób prezentujących swoje zalety zawodowe otrzymało zatrudnienie.

Giełda Mocy stworzyła również przestrzeń dla spotkania osób niepełnosprawnych, biznesu, urzędów samorządowych, instytucji rządowych oraz mediów. Wierzymy, że szerokie rozpropagowanie tego modelu miałoby znaczący wpływ na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którego wskaźnik jest wciąż bardzo niski, a w dalszych konsekwencjach przyczyniłoby się do polepszenia ogólnego dobrobytu w społeczeństwie oraz położeniu raz na zawsze kresu dyskryminującym stereotypom na temat osób z niepełnosprawnościami.

Głosowanie w konkursie S3KTOR 2014 trwa do 30 kwietnia. Projekt „Giełda Mocy – targi pracy osób z niepełnosprawnościami” został zakwalifikowany do kategorii projektów interdyscyplinarnych. Osiągnięte w projekcie znaczące efekty przekonują o jego wysokiej wartości. Oddaj głos na Giełdę Mocy!


 • Aktualności

  • Prawa strona miasta zmienia oblicze

   Władze miasta zapowiadają kontynuację Programu Rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy. Plany do 2022 roku mają być spójne z już zrealizowanymi oraz innymi – miejskimi i europejskimi – strategiami…

  • Zmiany w składzie władz Stowarzyszenia

   27 marca br. na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Otwarte Drzwi wybrano nowy Zarząd Główny, w skład którego weszli…

  • Międzynarodowy Dzień Teatru

   Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, święto jednej z najstarszych i najznamienitszych sztuk. Z tej okazji składamy życzenia grupie teatralnej PantoTeatr…

 • szara_linia500