Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą zaangażowanych ludzi, poszukujących nowych metod i dróg rozwiazywania problemów społecznych w sposób autorski i profesjonalny, w oparciu o wypracowany Kodeks Etyczny.

Misja

Naszą misją jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

Komu pomagamy?

Osobom z niepełnosprawnością, doświadczającym bezdomności, bezrobocia, biedy, zmagającym się z problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi.

Nasza oferta?

Zapewniamy kompleksową pomoc i wsparcie społeczne, psychologiczne, edukacyjne, zatrudnieniowe i socjalne. Prowadzimy 13 ośrodków.

Dlaczego jesteśmy skuteczni?

Wypracowujemy metody i programy odpowiadające na nowe potrzeby i problemy społeczne. Zrealizowaliśmy ponad 300 projektów. Z naszej pomocy skorzystało ok. 60 tys. osób.

Zatrudniamy ponad 120 pracowników, w większości to: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci, instruktorzy, pracownicy socjalni, animatorzy kultury. Współpracujemy z wolontariuszami - wysokiej klasy specjalistami, studentami uczelni krajowych i zagranicznych, jak i beneficjenci, którzy pomyślnie przeszli proces resocjalizacji, rehabilitacji czy readaptacji.

Realizując nasze działania współpracujemy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi - wymieniamy się informacjami, doświadczeniami, współorganizujemy projekty zgodne z naszą misją i celami, jesteśmy aktywnym członkiem: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej, Polskiego Komitetu EAPN, Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.

Nasza praca jest doceniana

Zostaliśmy wyróżnieni w konkursie na Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono, Tytuł Dobrej Praktyki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Nagrodą specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, Patriotycznie Zakręceni, Nagrodą Radnych m.st. Warszawy.

Wesprzyj nas! Razem zrobimy więcej!

 

POMÓŻ NAM OSIĄGNĄĆ CEL

Zakup laptopów dla mobilnej pracowni w Agencji Zatrudnienia
12 000 zł

ZEBRANO
2%

Wymiana tekstylii w Domu Rotacyjnym
20 000 zł

ZEBRANO
3%

Mobilna pracownia komputerowa będzie służyła wszystkim grupom osób zagrożonym wykluczeniem informacyjnym, pozwoli na prowadzenie szkoleń dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych: bezrobotnym, bezdomnym, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dzieciom i młodzieży.

Mieszkańcy Schroniska dla osób bezdomnych Domu R-otacyjnego potrzebują gruntownej wymiany tekstylii: 25 szt. kołder, poduszek, koc/pled, 60 szt. ręczników, komplet pościeli oraz 20 szt. materacy. Spokojny sen nie jest problemem, kiedy mamy czystą pościel, ciepłe kołdry, miękkie poduszki. Spokojny sen jest bezcenny.

Jeżeli uważasz, że cele te są warte realizacji - kliknij: Darowizny

Formularz dotacji pozwoli Tobie na zaznaczenie tych celów

Darowizny