• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3

Apel o kształt polityki ograniczającej bezdomność w Polsce

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP przedstawiła projekt dalece odbiegający od zaaprobowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapisów, nieuwzględniający również doświadzceń Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności wypracowanego przez koalicję organizacji pozarządowych zajmujących się ograniczeniem zjawiska bezdomności w Polsce.

Projekt Komisji zakłada zrównanie statusu ogrzewalni dla bezdomnych z noclegowniami i schroniskami, bezwzględnego zakazu przyjmowania do tych placówek osób będących pod wpływem alkoholu. Występują też niejasności dotyczące zwrotu kosztów za świadczone usługi. Czas, jaki proponuje Komisja na wdrożenie standardów dla placówek dla osób bezdomnych jest zbyt krótki. Niedookreślona jest też ścieżka finansowania wdrożeń standardów. To duże mankamenty propozycji Komisji.

Najbliższe posiedzenie Sejmu RP odbędzie się 8 lipca, więc czas na składanie petycji jest krótki. Propozycja Komisji nie uwzględnia lub zapoznaje wiele praktycznych doświadczeń organizacji pracujących z osobami bezdomnymi, a umocowanie strukturalne projektu Komisji Sejmowej Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności uznaje za chybione. Dodatkowo Komisja nie odpowiada na pisma kierowane do niej przez Federację. Jeżeli nie uda się nam wpłynąć na kształ polityki ograniczającej bezdomność, Polska nie będzie dysponować skuteczną polityką w tym zakresie.

Pobierz:
List do posłów

Maraton listów w sprawie zmian w bezdomności na FB
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

sejm

szara_linia500

  • Aktualności

  • szara_linia500