Zapytanie Ofertowe Nr 3/1/2016 z dnia 20.01.2016r. Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. 2016.01.15

Do pobrania:

Dołącz do nas!