pomoc_ikona

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium, które jest podsumowaniem II edycji projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności (Edycja 2015) realizowanego w partnerstwie PKP S.A. – “poMOC”. 2015.12.15

Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu

Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu

W gronie specjalistów i osób uczestniczących w Programie Wychodzenia z Bezdomności będziemy dyskutować o dworcowej bezdomności. Poruszymy kwestie przyczyn tego zjawiska, które – jak wynika z naszej diagnozy – wiąże się z uzależnieniami, chorobami psychicznymi i podeszłym wiekiem osób przebywających w przestrzeni publicznej. Zastanowimy się jak można przeciwdziałać dworcowej bezdomności i jakie przeszkody napotykamy w pomocy osobom dotkniętych tym problemem.

W dyskusji udział wezmą: Minister Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Paweł Wojciechowski – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Barbara Jarosz – Kierownik Oddziału Dziennego. Centrum Odwykowe ul. Łokietka 11, Elżbieta Szadura – Urbańska – Psycholog, Streetworkerzy oraz osoby uczestniczące w Programie Wychodzenia z Bezdomności.

Seminarium poprowadzi Anna Machalica – Pułtorak – Prezes Honorowy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Wydarzenie odbędzie się:

czas: 22 grudnia 2015 roku, godz. 11:00-14:00

miejsce: Galerii Apteka Sztuki ZAZ przy ul. Al. Wyzwolenia 3/5.

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia.


Kontakt:
Aleksandra Kupczyk
Koordynator Projektu
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
tel.: 509-601-713
Dołącz do nas!