Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Trwają zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkamy się 25 października w Warszawie, by wspólnie świętować piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ i rozmawiać o zmianach w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Od 2015 r. Kongres Osób z Niepełnosprawnościami domaga się równych praw, które gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane. A to znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego tegorocznym hasłem jest „ZA NIEZALEŻNYM ŻYCIEM”.

Cel III Kongresu
Głównym celem III Kongresu jest wypracowanie wytycznych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Rozumiemy przez to:
• priorytety Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
• założenia dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.
W ten sposób nawiążemy do bieżących prac Rządu związanych między innymi ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju i programem „Za życiem”.

Konwenty Regionalne
Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne w regionach, tzw. Konwenty Regionalne. Odbędą się one w kilkunastu miastach w całej Polsce. Konwenty Regionalne będą okazją do spotkania, wymiany poglądów, prezentacji pozytywnych przykładów z naszego środowiska oraz wypracowywania wspólnych postulatów.

Dlaczego warto przyjść na Kongres?
Bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za nas!
Bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć na palcach jednej ręki!
Bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane!
Bo mamy dość biedy i braku miejsc pracy – minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć!
Bo wyjście z domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie jest często utrudnione lub niemożliwe!
Bo tylko 9% budynków w Polsce jest architektonicznie dostępnych!
Bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem!
Bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe problemy!
Bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku!
Bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej!

Zapraszamy do uczestnictwa!
Na stronie konwencja.org znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy dla uczestników III Kongresu. Liczba miejsc jest ograniczona.Udział w Kongresie jest bezpłatny dla uczestników.

Dorzuć się do organizacji Kongresu „Za niezależnym życiem”
Każdy, komu bliskie są wartości i idee Kongresu oraz Konwencji, może realnie wesprzeć starania osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do zmian. Za niezależnym życiem!

W imieniu organizatorów prosimy o wsparcie i udostępnianie zbiórki publicznej https://zrzutka.pl/gg3u3u, której dochód przeznaczony zostanie na organizację przedsięwzięcia.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Odwiedź stronę: www.konwencja.org
W każdej z powyższych spraw można kontaktować się z Panią Magdaleną Lubaś (kongres@konwencja.org).

Kongres osób z niepełnosprawnościami - 714x357

Dołącz do nas!