Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Wyniki CBOS potwierdzają, że Polacy coraz chętniej angażują się społecznie. Poziom naszej aktywności jest najwyższy od 20 lat!

“W stosunku do roku 2016 ogólny poziom aktywności w organizacjach obywatelskich wzrósł o 3 punkty procentowe, co oznacza, że obecnie jest najwyższy od 1998 roku – zarówno pod względem odsetka zaangażowanych Polaków, jak i liczby dziedzin, w jakich działają” – czytamy w raporcie.

▶️▶️ https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/2053267,Czat-Czworki-7-marca-godz-1504


Dołącz do nas!