W dniach 23.02 – 27.02.2015 przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego zakupu pieca ceramicznego. Wartość zamówienia ustalono w dniu 01.04.2014 r. na kwotę do 10 000,00 zł, na podstawie budżetu i umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Została wybrana oferta, złożona przez Marcin Tesmer A&T Ceramika. Informacja z wyboru oferty. 03.03.2015 r.

Dołącz do nas!