Współpraca


Szczególną wagę przywiązujemy do uczestnictwa w dialogu społecznym prowadzonym na różnych poziomach i z różnymi podmiotami życia publicznego. Współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi:

 


awf warszawa

Rozpoczynamy współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W ramach porozumienia studenci Wydziału Rehabilitacji realizować będą praktyki w naszych ośrodkach.


od_waga

Wypracowanie sposobów na zwalczanie nadwagi oraz otyłości wśród beneficjentów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, szczególnie osób z niepełnosprawnością. Więcej o działalności Fundacji tutaj oraz na stronie www.od-waga.org.pl


Dołącz do nas!