WŁĄCZ SIĘ W POMAGANIE!

Włącz się! Możesz wspierać naszą działalność na różne sposoby.

Dlaczego warto?

  • jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, która w ciągu 19 lat istnienia pomogła ponad 63 tys. osób wykluczonych społecznie,
  • wspieramy osoby z niepełnosprawnością, doświadczający bezdomności, bezrobocia, biedy, borykający się z różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi,
  • prowadzimy 13 ośrodków oferując rehabilitację, terapię, resocjalizację, socjoterapie, wsparcie rzeczowe, żywnościowe, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne,
  • zrealizowaliśmy ponad 300 projektów w kraju i zagranicą, współfinansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, gospodarcze oraz realizowane w ramach własnych środków i staraniem wolontariuszy
  • w 2013r. zatrudniliśmy 125 pracowników, współpracowaliśmy z 123 wolontariuszami, 5 929 osób otrzymało wsparcie w różnej formie.
Dołącz do nas!