Włącz się zostając członkiem Stowarzyszenia

Jeżeli popierasz nasze działania – przyłącz się do grona członków Stowarzyszenia. Status członkowski uprawnia do decydowania o sposobie naszego funkcjonowania.

Dlaczego warto zostać członkiem?

  • nabywasz prawo do wyboru władz i decydowania o kierunku i strategii działania stowarzyszenia,
  • wpływasz na realną zmianę rzeczywistości osób wykluczonych społecznie,
  • raz w roku otrzymujesz informacje o naszych działaniach,
  • masz możliwość włączania się w realizowane projekty i inicjatywy prowadzone przez Stowarzyszenie

Jaka jest wysokość składki członkowskiej?

Składka członkowska wynosi 5 zł miesięcznie/60 zł rocznie (składka obowiązkowa) lub 10 zł miesięcznie/120 zł rocznie (składka podwyższona, dla osób chcących dodatkowo wesprzeć działalność Stowarzyszenia). Ty decydujesz, jaką kwotę wybierzesz. Składkę możesz wpłacać raz w miesiącu lub jednorazowo, na początku każdego roku.

W jaki sposób można wpłacić składkę członkowską?

Składkę możesz wpłacić na rachunek bankowy: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa, nr rachunku: Bank PEKAO SA 06 1240 6074 1111 0000 4999 0832, z dopiskiem: “składka członkowska za  … rok”.

Jak zostać członkiem?

  1. Zapoznaj się z naszą misją, statutem oraz kodeksem etycznym.
  2. Pobierz, wypełnij, podpisz deklarację członkowską i wyślij ją pocztą tradycyjną! na adres Stowarzyszenia.
  3. Oczekuj na listowne lub e-mailowe poinformowanie o przyjęciu Cię w poczet członków.
  4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu Cię w poczet członków zapłać składkę członkowską za sześć miesięcy z góry. Od tej pory stajesz się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia.

Do pobrania:

Statut Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Deklaracja członka zwyczajnego
Deklaracja członka wspierającego
Dołącz do nas!