Włącz się!

Fundacja realizuje i wypełnia swoją misję poprzez Program „Włącz się”. Został on oparty na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych.Należą do nich osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, byli więźniowie, bezdomni, młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych i inni.

Celem Programu „Włącz się” jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych. Gwarancja dobrej pracy jest pierwszym krokiem do zmniejszenia wykluczenia społecznego, biedy oraz marginalizacji społecznej.

Program opiera się na łączeniu i współpracy w ramach jednej sieci organizacji społecznych wspólnie z przedsiębiorstwami bazując na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja „la Caixa” działa na terenie woj. mazowieckiego i niektórych dużych miast Polski.

„Włącz się” w Polsce to organizacje wspierające aktywizację zawodową osób wykluczonych:
– Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca)
– Fundacja Aktywizacja
– Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
– Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
– Stowarzyszenie Spoza
– Fundacja Sławek

Więcej o projekcie: WŁĄCZ SIĘ

Dołącz do nas!