Włącz się w pomaganie włączając swoją firmę

Współpraca z sektorem biznesowym przynosi wyjątkowe efekty

Stwórzmy partnerstwo

  1. Zostań sponsorem naszych projektów – aktualna lista znajduję się w zakładce PROJEKTY
  2. Promuj nas na swojej stronie – możesz ofiarować nam powierzchnię reklamową na banner reklamujący działalność Stowarzyszenia
  3. Wolontariat pracowniczy – jest przestrzenią do rozwoju naszej organizacji. Ostatnio współpracowali z nami pracownikami Kompanii Piwowarskiej, RWE, Firmy SIEMENS, którzy wykonywali prace remontowe w placówkach, odrestaurowali przestrzeń Stołówki
  4. Zaangażuj swoich współpracowników – przekażcie nam „końcówkę” z pensji. Odpisy od pensji mogą być dokonane na podstawie pisemnej deklaracji, w której pracownik wyraża zgodę na przekazywanie konkretnej kwoty. W każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość wsparcia. /Uwaga! Można skorzystać z odpisu podatkowego/.
Dołącz do nas!