Włącz się w pomaganie jako wolontariusz

Siła naszej organizacji tkwi w ludziach, którzy ją tworzą i wspierają. Możesz się o tym przekonać ofiarując nam swój czas, optymizm, wiedzę.

Od czego zacząć?

Zanim skontaktujesz się z nami, zadaj sobie kilka pytań:

  • z kim łatwiej nawiązujesz kontakty? – pracujemy z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, bezdomnymi, bezrobotnymi.
  • co chcesz robić w ramach wolontariatu? – w zależności od umiejętności i zainteresowania, możesz pomagać w nauce, rehabilitacji, opiece, wykonywać prace biurowe, informatyczne, uczyć języka obcego, itd.
  • jak dużo czasu możesz poświęcić? – pracujemy przez 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku (w tym podczas ferii, wakacji, świąt)
  • czego chcesz się nauczyć? – wolontariat jest sposobem nabywania umiejętności zawodowych, poznawaniem ciekawych osób, wykonywaniem pracy dającej wiele satysfakcji. Większość naszego zespołu zaczynała kontakt ze Stowarzyszeniem od wolontariatu.

Co oferujemy?

Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia, inspirującą atmosferę pracy, udział w ciekawych, nowatorskich projektach, pomoc potrzebującym, pracę w grupie, możliwość zawarcia ciekawych znajomości, zaświadczenie o odbytym wolontariacie wraz z referencjami.

Do pobrania:

Kwestionariusz wolontariusza
Regulamin pracy wolontariusza
Umowa wolontariacka
Karta czasu pracy wolontariusza
Dołącz do nas!