Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Na czym polega program rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością prowadzony przez nasze Stowarzyszenie? Dlaczego zatrudnieni wspomagane odgrywa tak ważną rolę? Jakie zadanie wykonuje trener pracy? – m.in. takie pytania stawiają nam goście z Holandii podczas trwającej właśnie wizyty studyjnej.

wizyta studyjna

PROGRAMY REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

Już od ponad 21 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie oraz członków ich najbliższego środowiska. W ramach kompleksowego systemu wsparcia zakładamy maksymalnie podmiotowe traktowanie tych osób jako partnerów procesu edukacji, terapii, rehabilitacji. Programy obejmują identyfikację i rozwój potencjałów osób z niepełnosprawnościami, aktywny udział, budzenie świadomości wpływu na własne życie i odpowiedzialności za nie.

Tworzymy warunki, w których dorosłe osoby z niepełnosprawnością dostrzegają, że mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, jak również zawodowym.
Skuteczność programu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, mierzona wskaźnikiem zatrudnienia i utrzymania pracy wynosi ponad 70%.

Tylko w 2016 roku z programów rehabilitacji społeczno-zawodowej skorzystało 287 osób oraz 153 członków rodzin.
Dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Warszawy prowadzimy:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej (2001)
2. Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (2002)
3. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY(2007)
4. Zakład Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki (2007)
5. Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB (2012)
6. Mieszkanie Chronione-Treningowe „Życie na swoim” (2016)

PROGRAMY NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Dołącz do nas!