Wrzesień to początek roku szkolnego, Stowarzyszenie przygotowało więc dla uczniów szkół Pragi-Północ ciekawą ofertę, dzięki której zyskają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji matematycznych – przedmiotu coraz częściej uznawanego za podstawowy w edukacji. Praski Turniej Matematyczny “Wiem więcej, umiem więcej” rozpoczyna się już w tym miesiącu.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Obejmie 150 uczniów szkół podstawowych oraz 150 uczniów gimnazjów. Udział w Turnieju jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy uczeń zgłasza uczestnictwo w Turnieju indywidualnie, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Informacje o Turnieju, Regulamin Turnieju oraz Karta zgłoszenia znajdują się na naszej stronie internetowej. Dwa ostatnie pliki można pobrać.

Turniej obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki. Jako organizator zakładamy, że rozpoczynamy nim cykl działań, dających szansę zmiany w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów praskich szkół, a pośrednio na ich awans edukacyjny i społeczny. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów dzielnicy do zmiany postaw – do zdobywania wiedzy, uczenia logicznego, poprawnego myślenia, budzenia aspiracji poznawczych. Innowacyjne metody przekazywania wiedzy, zabawa z matematyką oraz cenne, edukacyjne nagrody, mają na celu motywowanie, inspirowanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności, poznawania świata i wyzwalania ducha rywalizacji. Turniej jest również ciekawą i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu. Jest alternatywą dla ulicy.

Nasze doświadczenia oraz opinie znawców tematu potwierdzają, że szansa na zmianę kondycji ekonomiczno-społecznej mieszkańców Pragi Północ tkwi w inwestycjach edukacyjnych, zarówno tych o charakterze ekonomiczno-finansowym jak i społeczno-pedagogicznym. Praski Turniej Matematyczny jest taką inwestycją. Będzie on organizowany cyklicznie, co roku, począwszy od bieżącego. Turniej będzie szeroko promowany we wszystkich szkołach praskich oraz w środowisku społeczności lokalnej.

Termin realizacji – wrzesień- grudzień 2014 rok.
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, z podziałem na grupy wiekowe:
– jedna godzina dla uczniów szkół podstawowych,
– jedna godzina dla uczniów gimnazjów.

Miejsce realizacji:
Warszawa, Dzielnica Praga Północ.
– Centrum Pomocy Wzajemnej Dom za Bramą, 03 438 Warszawa, Ul. Targowa 82
– Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książe, Ul. Ząbkowska 4, 03-438 Warszawa
– Placówki edukacyjno-wychowawcze.

Organizator – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
Główny Sponsor – Fundacja mBanku
Patron Honorowy – Centrum Nauki Kopernik

Praski Turniej Matematyczny "Wiem więcej, umiem więcej"

Praski Turniej Matematyczny “Wiem więcej, umiem więcej”

Dołącz do nas!