spoleczna-strategia-warszawy

9 lutego br. przedstawiciele Biur Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności oraz Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych spotkali się, aby podsumować wyniki ewaluacji Warszawskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020. 2016.02.16

Prezentowany poniżej dokument ma charakter roboczy i będzie opiniowany przez KDS.

Obecnie, do 25 lutego, zbierane są uwagi dotyczące pięciu priorytetów Programu:

  • Priorytet I: Wykorzystywanie systemu informacji na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
  • Priorytet II: Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych
  • Priorytet III: Tworzenie dla osób niepełnosprawnych warunków do uczestniczenia w rynku pracy
  • Priorytet IV: Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
  • Priorytet V: Planowanie i rozwój infrastruktury miasta z uwzględnianiem potrzeb osób z ograniczoną sprawnością


Dołącz do nas!