Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

W życiu każdego człowiek przychodzi moment odcięcia pępowiny, rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia, rodzi się potrzeba niezależności. Również osoby z niepełnosprawnościami nie powinny być pozbawione szansy na układanie sobie życia według własnych potrzeb.


Trening Samodzielności - Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY

Niestety, w większości mieszkają głównie z rodzicami, w domach rodzeństwa, dalszej rodziny, czy też niespokrewnionych z nimi opiekunów. Z różnych powodów stają się mieszkańcami domów pomocy społecznej, a przecież przy odpowiednim wsparciu otoczenia mogłyby zamieszkać oddzielnie i samodzielnie prowadzić swoje gospodarstwo. Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują wsparcia, czasem niewyręczania w czynnościach domowych, a czasem tylko przestrzeni na to, aby w swoje kompetencje uwierzyć.

W Stowarzyszeniu od wielu lat pracujemy nad świadomością rodziców osób z niepełnosprawnością, przygotowując ich do sytuacji, w której ich pełnoletnie dzieci podejmować będą próby samodzielnego mieszkania.

Jak wyglądają pierwsze kroki w dorosłe życie? Historia pani Ani to tylko jeden z przykładów potwierdzających, że odpowiednio poprowadzony proces usamodzielniania, dobra współpraca z rodziną może przynieść współmierne korzyści. Dziś, pani Ania realizuje trening samodzielności w jej własnym mieszkaniu, w którym dotychczas bywała jedynie z rodzicami.

Początkowo, przez około miesiąc mieszkała samodzielnie tylko w te dni, w które pracowała (były to 2,3 dni w tygodniu). W tym okresie zmagała się z wieloma obawami, np. czy właściwie zamknęła drzwi – aby nikt się nie włamał, czy odpowiednio wyłączyła kuchenkę gazową, czy ilość zakupionych produktów spożywczych wystarczy jej na przygotowanie obiadu?

Po podsumowaniu tego czasu pani Ania sama doszła do wniosku, że już zaczyna się czuć trochę pewniej, ale ma jeszcze trudność w zagospodarowaniu sobie czasu wolnego.

Kolejnym krokiem w usamodzielnieniu było moje wycofywanie się z pobytu w mieszkaniu nocą. Pani Ania wówczas mówiła, że pierwsze noce były trudne, często się budziła, miała wiele obaw. W tym czasie pracowałyśmy również nad utrzymywaniem porządku w mieszkaniu, realizowałyśmy intensywny trening umiejętności kulinarny. Z każdym dniem dodawałyśmy sobie kolejne wyzwania. Za nami już prawie 3 miesięczny trening. Miło patrzeć, jak pani Ania odważniej podejmuje wszelkie czynności: gotowanie, sprzątanie, załatwianie spraw w urzędzie, zakupy, coraz lepiej radzi sobie z organizacją czasu wolnego. Przed nami jeszcze wiele pracy –

Marta, asystentka osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Trening samodzielności - Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY

Dołącz do nas!