Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

W 1996 roku przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych uczestniczący w pierwszym Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych przyjęli wspólny Manifest, w którym – uznając zaangażowanie obywateli w życie społeczne za podstawę dojrzałej demokracji – zadeklarowali chęć przejęcia części odpowiedzialności za Polskę i gotowość współpracy na rzecz wspólnego dobra z administracją publiczną, biznesem, mediami i partiami politycznymi w oparciu o zasady partnerstwa i poszanowania wzajemnej odrębności.

Dziś, 20 lat od tamtego wydarzenia, wracamy do tego dokumentu, by przypomnieć jego przesłanie, przywołać i ponownie zdefiniować wartości i zasady, na których opiera się i do których odwołuje się ruch organizacji pozarządowych.

Na zakończenie VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych uczestnicy i uczestniczki przyjęli deklarację, którą teraz i Ty możesz podpisać on-line. Zachęcamy do zapoznania się z nią i złożenia podpisu: PETYCJA.

VIII OFIP - jedność w różnorodności - 714x357

Dołącz do nas!