Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

W chwili obecnej dla naszego partnera realizującego projekt „Warszawa bez ograniczeń” prowadzimy nabór osób spełniających następujące kryteria: kobieta, w wieku do 30 r.ż., bierna zawodowo, nie pracująca i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy, z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności. W ramach udziału w projekcie oferujemy:

1. Doradztwo zawodowe (8h, zwrot kosztów dojazdu).
2. Wsparcie psychologa (4h, zwrot kosztów dojazdu).
3. Możliwość udziału w szkoleniach: opiekun os. Starszej i niepełnosprawnej (90h) z językiem migowym (60 h). Uczestnik szkolenia otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 994,40 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
4. 3 miesięczny staż zawodowy – stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/miesiąc (brak zwrotu kosztów dojazdu).
Zainteresowanych prosimy o kontakt: p. Iwona Graczyk, e-mail: i.graczyk@otwartedrzwi.pl, tel. 500 270 521.

Dołącz do nas!