mpips_logo

W dniu 9 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz podległego mu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego kraju. To już drugie takie spotkanie, którego przedmiotem był poważny problem społeczny, jakim jest zagrożenie podstaw finansowych dla stabilnego funkcjonowania i dalszej realizacji misji WTZ jako instytucji użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczył osobiście Minister Władysław Kosiniak–Kamysz. 17.07.2015

Podczas spotkania Pan Minister Kosiniak–Kamysz poinformował przedstawicieli środowiska WTZ z całego kraju, o przygotowanym dzień wcześniej piśmie do Starostów i Prezydentów Miasta. W piśmie tym poinformowano starostów i prezydentów miast na prawach powiatu o tym, że „zmieniony został plan finansowy PFRON”. Pan Minister złożył oświadczenie o treści „zwracam się z prośbą o przekazanie warsztatom funkcjonującym na Państwa terenie dodatkowych środków z PFRON”, gdyż potencjalnie mogą one zapewniać „możliwości przekazania dodatkowych 100 zł miesięcznie na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w warsztacie”.

Przedstawiciele środowiska WTZ dali podczas spotkania wyraz temu, że nadal oczekują od władz publicznych na szczeblu centralnym znalezienia odpowiednich rozwiązań systemowych problemu odpowiedniego finansowania WTZ i kontynuowania rozmów bezpośrednich w tym zakresie na szczeblu Ministerstwa.
Podczas spotkania strona rządowa ujawniła fakt, że są już przygotowywane projekty zmiany aktów wykonawczych dotyczących zasad funkcjonowania WTZ. Przedstawiciele strony rządowej stwierdzili, że będzie na to czas po zakończeniu „uzgodnień międzyresortowych” w bliżej nieokreślonej przyszłości. W tej sytuacji przedstawiciele środowiska WTZ uczestniczący w spotkaniu wyrazili oczekiwanie, że wszelkie zmiany legislacyjnego dotyczące zasad funkcjonowania WTZ będą z nimi konsultowane w przyszłości.

Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, choć przebiegało w duchu dialogu, nie wiązało się z przedstawieniem przez przedstawicieli strony rządowej jakikolwiek rozwiązań systemowych, które mogłyby być ocenione jako zapewniające realną szansę dla rozwiązania obecnych problemów WTZ w całym kraju.

Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dołącz do nas!