feantsa

W dniu 27 stycznia w głównej siedziebie Stowarzyszenia przy ulicy Targowej 82, przyjęliśmy wizytę studyjną „European homeless migrants citizens network”, w skład której weszli przedstawiciele organizacji członkowskich FEANTSA, jednego z najważniejszych w Europie podmiotów pozarządowych. 2016.01.28

Nasi goście, podobnie jak my, są zawodowo zajęci problematyką bezdomności, jak też innych kwestii związanych z wykluczeniem społecznym. FEANTSA, Europejska Federacja Krajowych Organizacji pracujących z bezdomnymi, założona w 1989 roku działa w celu zapobiegania i zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych lub żyjących w bezdomności.

Gospodarzem spotkania z ramienia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi była Pani Anna Machalica-Pułtorak. Przedstawiła ona profil działalności Stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, skupiając się na pracy organizacji w obszarach bezdomność, aktywizacja zawodowa, przedsiębiorstwo społeczne. W relacji przedstawione zostały przykłady zarówno interesujących praktyk, jak też poszczególnych projektów realizowanych na rzecz osób bezdomnych, niepełnosprawnych, ośrodków takich jak Centrum Pomocy Wzajemnej, ZAZ Galeria Apteka Sztuki, czy Kuchni „Czerwony Rower”.

Wymiana poglądów posłużyła też przyjrzeniu się i porównaniu podobieństw pomiędzy działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi a innymi organizacjami.

Panel zakończył się w miłej i domowej atmosferze w Kuchni „Czerwony Rower”, gdzie uczestnicy przy gorącej kawie wymieniali spostrzeżenia nie tylko dotyczące tematu wizyty, ale też atmosfery panującej w Centrum przy Targowej i pracy w przedsiębiorstwie społecznym Kuchnia „Czerwony Rower”.

FEANTSA

Dołącz do nas!