Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – to projekt, którego celem jest zawiązanie wielosektorowego partnerstwa i wypracowanie innowacyjnego, kompleksowego modelu leczenia środowiskowego i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwój pozainstytucjonalnych form wsparcia dla tej grupy osób.

Czytaj dalej


Dołącz do nas!