bezdomny na ulicy

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i działaczka na rzecz rozwiązania problemu bezdomności w Polsce i Damian Apotoluk, w Stowarzyszeniu realizujący Program Wychodzenia z Bezdomności, w audycji Zestaw Powiększony opowiadają o tym problemie z eksperckiego punktu widzenia oraz perspektywy przeżyć osoby, dla której pojęcie bezdomności nie jest czymś odrębnym od własnego doświadczenia. Fragment audycji z naszym udziałem poniżej. Link do strony TVP Warszawa z całością programu24.08.2015

Czytaj dalej


porozumienie

Powołano nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko to obejmuje dr Adam Bodnar. W tajnym głosowaniu wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka poparło 41 senatorów, 39 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Nowy Rzecznik obejmie urząd po złożeniu ślubowania przed Sejmem. Więcej na stronie RPO. 21.08.2015


mpips_logo

W dniu 9 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz podległego mu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego kraju. To już drugie takie spotkanie, którego przedmiotem był poważny problem społeczny, jakim jest zagrożenie podstaw finansowych dla stabilnego funkcjonowania i dalszej realizacji misji WTZ jako instytucji użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczył osobiście Minister Władysław Kosiniak–Kamysz. 17.07.2015

Czytaj dalej


rpo_logo

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła sprawozdanie o realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że ratyfikowanie Konwencji było olbrzymim sukcesem całego środowiska osób niepełnosprawnych, lub mówiąc prościej – wszystkich myślących w kategoriach równości praw. Wśród szeregu uwag i postulatów Irena Lipowicz podnosi m.in. odstąpienie od zakazów małżeńskich, silniejszą ochronę przed dyskryminacją, stosowanie wymogów uniwersalnego projektowania, czy wprowadzenie gwarantowanych usług rehabilitacyjnych. W spotkaniu uczestniczył Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przedstawiono także Społeczny Raport Alternatywny, który również był przedmiotem dyskusji. 02.07.2015


logo_SOD

Nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się formalnie po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 25.05.2015). Skład Zarządu i Komisji jest dostępny w zakładce Władze Stowarzyszenia. 25.05.2015


Dołącz do nas!