rpo_logo_poziomo_z_orlem4-100x

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do polskiego rządu z apelem o ratyfikację protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Protokół daje możliwość składania skarg na naruszanie przepisów Konwencji. Obecnie, mimo iż Polska ratyfikowała Konwencję, obywatele nie mają możliwości składania skarg na jej łamanie. Wszystkie organizacje mogą przyłączyć się do apelu poprzez wysłanie emaila z informacją o poparciu na adres pana dr. Krzysztofa Kurowskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: k.kurowski@brpo.gov.pl. Treść apelu do pobrania tutaj. 2016.01.13


miasto_logo_biale_wspolfinansowanie_150w

7 października br. w Urzędzie m.st. Warszawy na ulicy Niecałej 2 zostanie poddany omówieniu Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Prezentacja, przygotowana przez Urząd Miasta, dostępna jest poniżej. Zachęcamy do partycypacji w ostatecznym kształcie programu. 2015.09.29

Czytaj dalej


cis-kis

W dniu 24 września 2015 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Poniżej zamieszczamy informację na temat zmian, które wprowadza nowelizacja. 2015.09.28

Czytaj dalej


mpips_logo

Za kilka dni zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o pomocy społecznej. Poprawia ona bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego, który odtąd w uzasadnionych sytuacjach będzie mógł korzystać z asysty policji np. podczas wywiadu środowiskowego. Nowelizacja ustala także wymagania dla podmiotów prowadzących szkolenia superwizorów pracy socjalnej oraz osób, które chcą zostać superwizorami. Zmiany, korzystne dla Środowiskowych Domów Samopomocy, dotyczyć będą odpłatności za usługi świadczone przez te placówki. Nowelizacja przynosi też zapis o nieodpłatności przebywania w domu pomocy społecznej dla dorosłego dziecka, którego rodzice sami przebywają w domu pomocy społecznej i zostali pozbawieni praw rodzicielskich. 04.09.2015


Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wystosowało protest skierowany do posłów i senatorów w związku z planowaną likwidacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i włączenia go do Narodowego Programu Zdrowia. Towarzystwo zwraca uwagę, że zmiana skutkować będzie pominięciem organizacji leczenia i rehabilitacji chorych psychicznie. Wobec wzrostu zachorowań ta dziedzina medycyny nie uzyskałaby odpowiednich środków finansowych. Plany te nie były także konsultowane ze środowiskiem polskich psychiatrów. 03.09.2015


Dołącz do nas!