logo_sod_ikona

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 30 marca 2016 zatwierdziło sprawozdania za rok 2015. Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce Sprawozdania. 2016.04.05


rpo

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na faktyczny brak dostępności usług medycznych dla bezdomnych. Bezdomny jest obywatelem, zatem na mocy konstytucji, ma prawo do opieki lekarskiej i korzystania z tego prawa. Tymczasem wyraźna jest sytuacja, kiedy realizacja tego prawa w praktyce jest zależna od uposażenia materialnego osoby chorej. Nawet bezdomni z ubezpieczeniem zdrowotnym – twierdzi Adam Bodnar – przechodzą nadmiernie skomplikowane procedury dostępu do świadczeń zdrowotnych, które i tak nie są przystosowane do sytuacji osoby bezdomnej, a placówki pomocowe często nie są odpowiednio zaopatrzone w leki. W sprawie zapewnienia równej dostępności usług zdrowotnych Rzecznik apeluje do Ministra Zdrowia. 2016.03.22


PIRP

Informowaliśmy już o liście do Ministra Rozwoju wysłanym przez Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, w którym organizacje zwracały uwagę na dyskryminujący je zapis, zakazujący organizowania płatnych staży. Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało listem z dnia 1 marca 2016 r., w którym stwierdza, że zgodnie z obowiązującym prawem “staż może być realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu, co oznacza, że podmioty te mogą organizować staże ale mają one charakter wyłącznie nieodpłatny”. Jednocześnie Ministerstwo deklaruje zmianę tych przepisów w najbliższym czasie. Sieć PIRP, której członkiem założycielem jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi dąży do umocnienia pozycji organizacji pozarządowych jako podmiotów realnie wpływających na rozwiązania dotyczące rynku pracy. Poniżej treść listu nadesłanego do PIRP przez Ministerstwo Rozwoju. 2016.03.15

Czytaj dalej


mf

“Wyślij PIT przez Internet z centrum handlowego” to akcja, której pomysłodawcą jest Ministerstwo Finansów. Obejmuje 55 miast w całej Polsce; w Warszawie eksperci z urzędów skarbowych pomogą rozliczyć pit oraz skorzystać z ulg podatkowych w Atrium Reduta (al. Jerozolimskie 148) oraz Atrium Targówek (ul. Głębocka 15). Akcja odbędzie się 11-13 marca w godzinach 12:00-18:00. Należy zabrać ze sobą dokumentację zaświadczającą o dochodach w 2015 roku oraz zeszłoroczne rozliczenie pit. Jeżeli chcemy skorzystać z ulg podatkowych należy też mieć przy sobie stosowne potwierdzenia wydatków. 2016.03.08


Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) zwróciła się do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego z pismem o interwencję w sprawie niemożliwości organizowania płatnych staży przez organizacje pozarządowe. Pismo wzywa do zmiany dyskryminujących trzeci sektor zapisów. Jako organizacja zrzeszona w PIRP publikujemy treść listu poniżej. 2016.02.19

Czytaj dalej


Dołącz do nas!