PIRP

Informowaliśmy już o liście do Ministra Rozwoju wysłanym przez Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, w którym organizacje zwracały uwagę na dyskryminujący je zapis, zakazujący organizowania płatnych staży. Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało listem z dnia 1 marca 2016 r., w którym stwierdza, że zgodnie z obowiązującym prawem “staż może być realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu, co oznacza, że podmioty te mogą organizować staże ale mają one charakter wyłącznie nieodpłatny”. Jednocześnie Ministerstwo deklaruje zmianę tych przepisów w najbliższym czasie. Sieć PIRP, której członkiem założycielem jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi dąży do umocnienia pozycji organizacji pozarządowych jako podmiotów realnie wpływających na rozwiązania dotyczące rynku pracy. Poniżej treść listu nadesłanego do PIRP przez Ministerstwo Rozwoju. 2016.03.15

Czytaj dalej


PFRON

Elżbieta Rafalska, Minister Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 22 lutego, powołała na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych Tomasza Maruszewskiego. Nowy członek Zarządu PFRON jest z wykształcenia dr. zarządzania, posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik służby cywilnej. Zajmował m.in stanowisko dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Jest też dyplomowanym doradcą podatkowym. 2016.02.24

Czytaj dalej


Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) zwróciła się do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego z pismem o interwencję w sprawie niemożliwości organizowania płatnych staży przez organizacje pozarządowe. Pismo wzywa do zmiany dyskryminujących trzeci sektor zapisów. Jako organizacja zrzeszona w PIRP publikujemy treść listu poniżej. 2016.02.19

Czytaj dalej


spoleczna-strategia-warszawy

9 lutego br. przedstawiciele Biur Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności oraz Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych spotkali się, aby podsumować wyniki ewaluacji Warszawskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020. 2016.02.16

Czytaj dalej


zubr

Puszcza Białowieska jest ekosystemem niezwykle bogatym i zróżnicowanym, domem wielu rzadkich roślin i zwięrząt, stanowiąc pod tym względem unikat w skali Europy, z którego słusznie jesteśmy dumni. Obecne plany wycinki puszczy na masową skalę, uzasadniane nadmierną ilością kornika, stanowią zagrożenie dla tego skarbu przyrody. Głos autorytetów w sprawach biologii i ochrony przyrody nie przebije się bez naszego wsparcia. Zachęcamy do włączenia się w akcję ochrony Puszczy Białowieskiej i podpisania petycji do pani Premier Beaty Szydło. Apel podpisało już 55 tys. osób. 2016.01.22

Czytaj dalej


Dołącz do nas!