Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Niezależnie od zmiany przepisów tzn. likwidacji obowiązku rozliczania się z urzędem i wprowadzeniu usługi Twój e-PIT, podatnik nadal może samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym, przekazać 1%. Czytaj dalej


mazowsze

3 listopada br. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Roczny programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Zachęcamy do zapoznania się z tym ważnym dla całego sektora dokumentem. 25.11.2014

Czytaj dalej


Dołącz do nas!