OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wczoraj, 15.12.2014 roku, w Galerii Apteka Sztuki, Al. Wyzwolenia 3/5, odbyła się Konferencja Prasowa “poMOC”. Stowarzyszenie zaprezentowało efekty projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”.  Była obecna telewizja (“Kurier Warszawski”), radio (“Trójka Polskie Radio”, “Radio Warszawa”, “Radio Plus”, “Radio Kampus”), prasa (“Nowa gazeta praska”, “Żyjmy dłużej”). Odwiedziło nas wielu rozmaitych gości. 16.12.2014

Czytaj dalej


Projekt „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, realizowany w porozumieniu z PKP S.A. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 – to najnowsza inicjatywa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Konferencja prasowa: “poMOC” przedstawi wyniki pracy uzyskane w projekcie.

Praktycy, w tym Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, szacują na podstawie codziennych doświadczeń, że faktyczna liczba osób bezdomnych w Polsce wynosi ok. 40 000 osób, w Warszawie – 3500-4000 osób.

Dworce kolejowe i w Polsce i w Europie są stałym elementem – przystankiem w wędrówkach osób bezdomnych.

Dla właścicieli i administratorów dworców kolejowych bezdomni są problemem, wobec którego są bezradni. Stąd też zrodził się program współpracy z organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób bezdomnych, którego celem jest ograniczenie bezdomności dworcowej.

 • przygotowaliśmy 20 pracowników socjalnych i 10 wolontariuszy do pracy streetworkerskiej.
 • przeprowadziliśmy (i nadal prowadzimy) 470 godzin patroli na terenie dworców kolejowych w Warszawie.
 • przeprowadziliśmy dla pracowników dworców warsztaty nt. bezdomności.
 • wydaliśmy Informator o warszawskich placówkach i formach pomocy dla osób bezdomnych.
 • wydaliśmy Poradnik dla pracowników PKP.
 • przeprowadziliśmy 230 spotkań i rozmów z osobami bezdomnymi.
 • wielokrotnym wsparciem objęliśmy 95 osoby bezdomne.
 • udzieliliśmy informacji, konsultacji ponad 210 osobom bezdomnym.
 • uruchomiliśmy Mobilny punkt wydawania ciepłych posiłków i odzieży przy ul. Młocińskiej 13/15,
 • co tydzień z posiłków korzysta średnio 50 osób (liczba ta rośnie).
 • włączyliśmy do programu wychodzenia z bezdomności 4 osoby.
 • pomogliśmy znaleźć zatrudnienie 20 osobom.
 • wprowadziliśmy do praktyki standard „Streetworking” opracowany w ramach systemowego projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków EFS.

Efekty tej pracy i podjętych działań przedstawimy na konferencji prasowej w dniu 15.12.2014r. o godz. 11.00 w Galerii Apteka Sztuki ZAZ, al. Wyzwolenia 3/5. Zapraszamy.


streetworking_pomoc

Dziennikarzy, specjalistów i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w Konferencji Prasowej „poMOC”. W poniedziałek, 15 grudnia, godz. 11.00, Al. Wyzwolenia 3/5 Warszawa, Galeria Apteka Sztuki. Przedstawimy diagnozę i propozycję rozwiązania problemu bezdomności, a zwłaszcza bezdomności ulicznej, dworcowej …
Zapraszamy.

Kontakt:
Katarzyna Wilczyńska
tel. 533 692 121, e-mail: k.wilczynska@otwartedrzwi.pl

Więcej o projekcie i konferencji w zakładce Wydarzenia.


logo_1

24 listopada br. uczestniczyliśmy w konferencji “Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów” zorganizowanej przez Fundację Aktywizacja. Spotkanie było poświęcone nowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przybliżeniu tematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. 26.11.2014


streetworking_plakat_side

15 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się konferencja prasowa na temat dworcowej bezdomności. Kontakt: Katarzyna Wilczyńska, k.wilczynska@otwartedrzwi.pl. 24.11.2014


Dołącz do nas!