spotkanie_aps_edited

31 marca członkowie Zespółu Zawodowego Stowarzyszenia brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej “Niepełnosprawni w zakładzie pracy”. Wydarzenie odbyło się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu. 2016.04.06

Czytaj dalej


pomoc_ikona

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium, które jest podsumowaniem II edycji projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności (Edycja 2015) realizowanego w partnerstwie PKP S.A. – “poMOC”. 2015.12.15

Czytaj dalej


bezdomny

Dziś, 10 lat po realizacji projektu “Druga szansa – Wolski Program Reintegracji Społecznej”, który Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przeprowadziło we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m.st Warszawy, w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska ma miejsce konferencja “Jak pomagać osobom bezdomnym?”, na której realizatorzy rozmawiać będą o osiągniętych rezultatach. Jak wygląda życie uczestników Programu teraz? Czy projekt istotnie przyczynił się do wypracowania skutecznych metod wychodzenia z bezdomności? 2015.12.02

Czytaj dalej


plakat_kongres2

16 września br. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, każdy kto prześle formularz zgłoszeniowy, będzie mógł wziąć udział w dyskusji o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w kontekście zapisów ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. 15.07.2015

Czytaj dalej


twarze_sukcesu

Książka “Twarze sukcesu. Zespół Downa” stała się okazją dla zorganizowania konferencji prasowej, w której czynny udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Ten zbiór reportaży ukazuje niełatwą drogę do sukcesu osób z zespołem Downa. Konferencja miała miejsce w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 17 lutego br. “Twarze sukcesu” ukazały się nakładem Stowarzyszenia “Bardziej Kochani”. 18.02.2015


Dołącz do nas!