Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

“60-70 procent osób, które do nas trafiają, wychodzi z bezdomności. Są w tym gronie tacy, którzy odnieśli tak zwany sukces – gospodarczy, ekonomiczny, pozakładali firmy. Są też tacy, którzy finansowo nie radzą sobie tak dobrze, ale wiążą koniec z końcem i są przyzwoitymi ludźmi. I to jest dla mnie najważniejsze – mówi Anna Machalica-Pułtorak, współtwórczyni i wieloletnia prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, prowadzącego dom rotacyjny dla bezdomnych”. Więcej: weekend.gazeta.pl

 
  Czytaj dalej


Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności została zarejestrowana jako pełnoprawny związek stowarzyszeń. 11 maja podczas spotkania w siedzibie Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Warszawie wybrano Zarząd Federacji: Jakub Wilczek – prezes, Kazimierz Słobodzian – wiceprezes, członkowie: Paweł Pawlak, Marek Popielecki, Marcin Tylman i Lidia Węsierska-Chyc oraz Komisję Reziwzyjną: Stanisław Słowik – przewodniczący, Anna Machalica-Pułtorak, Karolina Weiner. Federacja planowała także przyszłe kroki w kierunku działań zmniejszających zasięg bezdomności. Stowarzyszeni w Federacji działacze są przekonani nie tylko o możliwościach redukcji bezdomności, ale przede wszystkim o jej całkowitej likwidacji, czego przykładów dostarczają rozwiązania wprowadzane w innych krajach. Na spotkaniu Stowarzyszenie Otwarte Drzwi reprezentowała Aleksandra Kupczyk. 2016.05.17

Czytaj dalej


bezdomny

Realizujemy zadanie publiczne: Streetworking dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Dzielnicy Praga – Północ, Dzielnicy Praga – Południe oraz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Projekt 3-letni, współfinansowany przez m.st. Warszawy. 3 streetworkerów i 3 wolontariuszy bierze udział w patrolach (podobnie jak w przypadku projektu „poMOC”), udają się do miejsc niemieszkalnych przede wszystkim z informacją. Współpracujemy ze strażą miejską, ośrodkami pomocy społecznej. Warto przy tej okazji przypomnieć, że zjawisko bezdomności jest obecne przez cały rok. 2016.04.04


rpo

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na faktyczny brak dostępności usług medycznych dla bezdomnych. Bezdomny jest obywatelem, zatem na mocy konstytucji, ma prawo do opieki lekarskiej i korzystania z tego prawa. Tymczasem wyraźna jest sytuacja, kiedy realizacja tego prawa w praktyce jest zależna od uposażenia materialnego osoby chorej. Nawet bezdomni z ubezpieczeniem zdrowotnym – twierdzi Adam Bodnar – przechodzą nadmiernie skomplikowane procedury dostępu do świadczeń zdrowotnych, które i tak nie są przystosowane do sytuacji osoby bezdomnej, a placówki pomocowe często nie są odpowiednio zaopatrzone w leki. W sprawie zapewnienia równej dostępności usług zdrowotnych Rzecznik apeluje do Ministra Zdrowia. 2016.03.22


lekarze-nadziei

Stowarzyszenie “Lekarze Nadziei” zapraszają na koncert charytatywny “Jesteśmy (z) Nadzieją”. Koncert pozwoli zebrać fundusze na badania płuc, leczenie oraz materiały opatrunkowe dla Przychodni dla Bezdomnych. Przychodnia jest obecnie jedyną placówką w Warszawie, która oprócz diagnozy i lekarskich zaleceń zaopatruje osoby bezdomne w środki medyczne i odzieżowe, a koszt tych materiałów pokrywa samodzielnie. Koncert odbędzie się 11 kwietnia 2016 o godzinie 19:00 w teatrze Scena na Woli Teatru Dramatycznego. Wskazówki dotyczące rezerwacji miejsc – poniżej. 2016.03.10

Czytaj dalej


Dołącz do nas!