wlacz_sie_edit

W dniu dzisiejszym pracownicy Fundacji Aktywizacja, Fundacji Integracja, Stowarzyszenia SPOZA oraz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi i promującymi ich zatrudnianie, przeprowadzili w siedzibie firmy UPS, największej firmy przewozowej, szkolenie dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Pracownikom UPS zostały przekazane informacje o specyfice i korzyściach wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Szczególny wkład w spotkanie wniosła pani Marta Abczyńska, beneficjentka Stowarzyszenia, opowiadając o swoich doświadczeniach związanych z pracą. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi reprezentowały także trenerka pracy Paulina Ulanowska oraz kierowniczka Agencji Zatrudnienia Iwona Graczyk. Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Włącz się” Fundacji “la Caixa”, który tworzy powiązania między przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi integrację zawodową osób wykluczonych społecznie. 2016.02.23

Dołącz do nas!