Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Zapraszamy na szkolenia dla specjalistów terapii uzależnień, realizowanych w ramach projektu: BEZ GRANIC. Udział bezpłatny!

21.10.2017

  • „Charakterystyka zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej. Specyfika przebiegu procesu uzależnienia i czynnika ryzyka w kontekście uzależnień występujące u tej grupy osób”. Prowadzi: Iwona Grzesińska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi)

28.10. i  09.12. 2017

  • „Wyzwania związane z pracą pomocową z osobami z niepełnosprawnością (szczególnie intelektualną): czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Studium i analiza przypadków z pracy własnej uczestników oraz prowadzących. 
  • „Uniwersalność vs. specyfika pracy w obszarze pomocowym z osobami z niepełnosprawnościami (szczególnie intelektualną) w porównaniu z grupami osób nie doświadczającymi niepełnosprawności”.
  • „Założenia, metody i formy pracy z osobami doświadczającymi trudności poznawczych”. Prowadzi: Anna Jaglińska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi)

18.11.2017 i  2.12.2017

  • „Osoby z niepełnosprawnością a uzależnienie od substancji psychoaktywnych”.Prowadzi: Magdalena Malinowska (Stowarzyszenie MONAR)

*Szczegółowe informacje co do miejsca i godziny spotkań będziemy przesyłać e-mailem lub telefonicznie najpóźniej 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

Terminy Szkoleń dla Specjalistów Uzależnień

Dołącz do nas!