Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Szanowni Państwo,

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

Rozeznanie rynku dotyczy usługi polegającej na świadczeniu usług w zespole Doradców ds. zdrowia i wsparcia (profesjonalistów) przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na świadczeniu usług w zakresie bezpośredniej pracy z uczestnikami projektu tj. m.in. motywowanie uczestników do angażowania się w przygotowywanie i realizacje Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia; dzielenie się własnymi doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z własnej niepełnosprawności, wykorzystania placówek leczniczych oraz działania leków; dzielenie się doświadczeniem z korzystania z niemedycznych programów wsparcia; udzielanie wsparcia informacyjnego i emocjonalnego w trakcie realizacji Indywidualnych Planów; udzielanie konsultacji członkom rodzin.

Proszę o podanie ceny jednostkowej za 1 godzinę usługi (brutto) przy załozeniu średniego czasu pracy 20 godzin/miesiąc i czasu realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

Proszę o przesłanie informacji zwrotnej do dnia 10.08.2018 r. do godz. 12.00 na adres: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub dostarczenie takiej informacji osobiście na piśmie do Punktu Konsultacyjno-Doradczego przy ul. Targowej 82 w Warszawie.

Informacje niezbędne są do oszacowania wartości zamówienia.

Dołącz do nas!