Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej jest obchodzony od 2009 roku. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zmniejszania ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia. Dążeniem wszystkich państw członkowskich ONZ jest budowanie Społeczeństwa dla wszystkich w oparciu orówność, sprawiedliwość społeczną oraz respektowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Sprawiedliwość zachowuje swój właściwy sens tylko wtedy, gdy jest dla wszystkich!


Dołącz do nas!