Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie poszukuje Wolontariuszy zainteresowanych terapią oraz udzielaniem wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi.

Poszukujemy osób z przygotowaniem psychologicznym, logopedycznym, pedagogicznym (szczególnie w dziedzinie oligofrenopedagogiki) oraz fizjoterapeutycznym. Najlepiej ze znajomością alternatywnych metod komunikacji (choć nie jest to warunek konieczny).

Wolontariat w Stowarzyszeniu będzie okazją do zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwijania warsztatu terapeutycznego i uzyskania cennej informacji zwrotnej, a przede wszystkim ofiarowania pomocy potrzebującej osobie.

Od osób zgłaszających oczekujemy:
– regularnej dostępności w wymiarze kilku godzin tygodniowo,
– łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
– zaangażowania, otwartości i cierpliwości.

Oferujemy możliwość odbycia stażu zawodowego lub praktyki studenckiej. Na zakończenie wystawiony zostanie certyfikat potwierdzający rodzaj wykonywanych zadań oraz liczbę godzin.

Zapraszamy!

Kontakt: Łukasz Franc – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Telefon: 695908204
E–mail: l.franc@otwartedrzwi.pl

Dołącz do nas!