REKOMENDACJE

“Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi intensywną działalność na rzecz społeczności Warszawy, inicjuje nowatorskie programy socjalno-edukacyjno-pomocowe, między innymi w zakresie ograniczania bezrobocia, bezdomności oraz biedy z równoczesnym wyrównywaniem szans edukacyjnych. (…) Istotnym jest, że Stowarzyszenie z podjętych działań wywiązuje się rzetelnie i profesjonalnie, będąc jednym z ważniejszym partnerów Urzędu m.st. Warszawy w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.”

Lech Kaczyński – Prezydent m.st. Warszawy [Warszawa, 18 lipca 2003 r.]

Rekomenduję Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jako organizację wysoce kompetentną w realizacji działań rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością. (…) Placówki rehabilitacyjne Stowarzyszenia realizują konsekwentny i innowacyjny model pomocy młodym osobom niepełnosprawnym w adaptacji społecznej i przygotowaniu zawodowym. O tym, że model jest realizowany z powodzeniem, świadczy przełamywanie wielu stereotypów dotyczących niepełnosprawności przez uczestników. Inaczej mówiąc, udaje im się osiągnąć dużo więcej, niż spodziewało się otoczenie i oni sami.”

Anna Dodziuk – licencjonowana psychoterapeutka, superwizor treningu psychologicznego, licencjonowany doradca rodziny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień [Warszawa, 12 listopada 2008 r.]

“Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest dobrze znane w środowisku akademickim oraz w instytucjach zaangażowanych w prace na rzecz osób niepełnosprawnych. (…) Systematyczny i wielostronny rozwój programów realizowanych przez Stowarzyszenie zasługuje na najwyższe uznanie. Wprowadzane nowatorskie programy edukacyjne (…) są unikalne, mające nie do przecenienia walory rehabilitacyjne. (…) Pracownicy Stowarzyszenia to grupa profesjonalistów stale poszukujących nowych kierunków działań (…), stale podnoszących swoje własne kwalifikacje oraz podejmujących z ogromnym zaangażowaniem takie formy pracy, które sprzyjają rozwojowi idei optymalizacji jakości życia.”

prof. dr hab. Marina Zalewska – Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego [Warszawa, 15 listopada 2008r.]

“Projekt „W słabości siła” jest elementem innowacyjnego programu aktywizacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. (…) Projekt jest ofertą profesjonalną, o szerokim zakresie działania, dostępną dla wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy jej potrzebują. Na rynku wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest to projekt potrzebny i oczekiwany.”

Bogusława Biedrzycka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola [Warszawa, 26 luty 2014 r.]

“Wychowanie młodego pokolenia to sprawa nas wszystkich. (…) Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które gorąco pragnę Państwu zarekomendować, od lat zajmuje się pomocą i wsparciem młodzieży, która z różnych względów znalazła się na społecznym marginesie. Stowarzyszenie, poprzez liczne specjalistyczne programy edukacyjne i profilaktyczne wychowuje młodzież zagrożoną wykluczeniem, stwarzając szansę na równy start w dorosłość. Stowarzyszenie przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji i przemocy kształcąc młodych ludzi w duchu tolerancji, poszanowania praw człowieka, godności osobistej, wolności słowa. (…) Jestem przekonana, że każdy kto będzie miał okazję jakkolwiek wesprzeć działalność Otwartych Drzwi będzie czuł z tego faktu satysfakcję, gdyż dbając o młodzież dbamy o przyszłość swoją i świata.”

Mirosława Kątna – Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, poseł na sejm RP IV kadencji [Warszawa, 12 października 2004 r.]

“Stowarzyszenie Otwarte Drzwi działając na Pradze Północ od wielu lat zdobyło ogromne uznanie i szacunek zarówno społeczności lokalnej, jak i działających tu instytucji. Tworząc i realizując szereg projektów kierowanych do osób bezrobotnych, bezdomnych i ubogich, Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele – walczy z bezrobociem i nierównością społeczną. Bezsprzeczny jest fakt, iż Otwarte Drzwi wniosły ogromny wkład w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w dzielnicy Praga Północ.”

Elżbieta Guzikiewicz – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Północ [Warszawa, 19 grudnia 2006 r.]

“Działalność Stowarzyszenia Otwarte Drzwi prezentuje bardzo wysoką wartość merytoryczną i organizacyjną. Przedsięwzięcia Stowarzyszenia na rzecz promocji, przestrzegania praw oraz kreowania właściwych postaw społecznych (…) charakteryzują się profesjonalną, kompleksową koncepcją. (…) Z pełnym przekonaniem polecam więc Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jako odpowiedzialnego partnera w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osobistej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.”

Marian Leszczyński – Zastępca Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych [Warszawa, 20 czerwca 2005 r.]

“Stowarzyszenie Otwarte Drzwi odegrało istotną rolę w rozwoju różnych form wspierania osób z niepełnosprawnością w Polsce, projektując i wcielając w życie innowacyjne i bardzo wartościowe rozwiązania. Należy do najstarszych podmiotów, które w naszym kraju zajęły się tak kompleksowo problematyką wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wciąż też wypracowuje nowe pomysły, służące zapewnieniu tej grupie osób wyższej jakości życia i bezpiecznej – w szerokim rozumieniu tego słowa – przyszłości.”

prof. dr hab. Ewa Pisula – Kierownik Zakładu Psychologi Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego [Warszawa, 6 listopada 2015 r.]

“Dotychczasowa współpraca ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi pozwala na wysoką ocenę efektywności działań i rzetelności w wywiązywaniu się z powierzonego zadania. Rekomenduję Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jako wiarygodnego partnera, świadczącego usługi na wysokim poziomie, godnego polecenia realizatora działań z zakresu pomocy społecznej.”

Artur Buczyński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów [Warszawa, 28 października 2014 r.]

“Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest aktywnym członkiem Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od początku jego powstania. Dla naszego warszawskiego środowiska jest znaczącym partnerem w tworzeniu systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w Stolicy. Jako partner wnosi dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne w rehabilitacji tej grupy osób, a w swojej codziennej pracy bardzo elastycznie podchodzi do budowy różnych elementów systemowych oparcia społecznego. Posiada doświadczoną kadrę i profesjonalistów uznanych w środowisku. Prezentuje kompleksowe podejście do problemów życiowych osób z niepełnosprawnością i ich środowiska. (…) Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi bardzo aktywną, niekonwencjonalną i ogromnie wartościową działalność rehabilitacyjną dla mieszkańców Warszawy ciesząc się w naszym środowisku zasłużonym autorytetem.”

Zofia Pągowska – Przewodnicząca Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną [Warszawa, 15 października 2014 r.]

“Współpraca ze Stowarzyszeniem zarówno DKDS-u Wola jak i Fundacji Jeden Muranów uważam za modelowe. W dzisiejszych czasach współpraca organizacji pozarządowych pozostawia wiele do życzenia i często jest fikcją. Można więc śmiało powiedzieć, że postawa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi jest godna naśladowania. Moim zdaniem takie organizacje zasługują na pełne wsparcie i pomoc. Ze swojej strony cieszę się, że miałem okazję poznać Stowarzyszenie i jego podopiecznych. Dzisiaj po niespełna roku jesteśmy przyjaciółmi i podejmujemy wspólne działania oraz wspieramy się nawzajem.”

Marek Ślusarz – Przewodniczący DKDS Wola, Prezes Fundacji „Jeden Muranów” [Warszawa, 18 października 2014 r.]

“Pracownicy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, pracujący w Ośrodku Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Białobrzeskiej 11, swoimi pomysłami i aktywnością wnoszą dużą wartość do różnorodnych działań „Koalicji na Rzecz Ochoty” i budują bardzo dobre relacje ze środowiskiem.”

Grażyna Gnatowska – Kierownik Klubu Osiedlowego „Surma”, Koalicja na Rzecz Ochoty [Warszawa, 9 października 2014 r.]

“Od czterech lat wspólnie organizujemy Europejski Dzień Sąsiada, wydarzenie, którego celem jest integracja mieszkańców Ochoty. Działania podejmowanie w ramach sąsiedzkiego święta pozwalają mieszkańcom zapoznać się z pracą Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i ich uczestnikami. Twórcze pomysły, systematyczna praca z sąsiadami pozwalają wystawić opinię organizacji jako świadomie kształtującej pracę animacyjną w środowisku lokalnym. Warto również dodać, że aktywność pracowników wielu różnych przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych powoduje, że Stowarzyszenie mocno wpisało się w społeczny krajobraz Ochoty.”

Bożena Majewska – Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty [Warszawa, 8 października 2014 r.]

“W działalności Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością na wyróżnienie zasługują działania lokalne prowadzone na rzecz mieszkańców Dzielnicy tj. świadczenie pomocy wolontariackiej osobom starszym oraz osobom z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną; włączanie się w lokalne przedsięwzięcia w charakterze współorganizatorów m.in. Ochockiego Dnia Sportu „Ochota na Sport”, Dzielnicowego Święta Wolontariusza „Wolontariat z Ochotą”, „Dnia Sąsiada”, kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz promocji zdrowia psychicznego i integracji osób chorujących psychicznie ze społecznością lokalną – OCHOCZO RAZEM. Dzięki temu Ośrodek zdobył uznanie i szacunek zarówno społeczności lokalnej, jak i działających w Dzielnicy Instytucji.”

Maurycy Wojciech Komorowski – Burmistrz Dzielnicy Ochota [Warszawa, 17 października 2014 r.]

“Mikołaju, Mam Dom” to nie tylko akcja, w której warto uczestniczyć, ale przede wszystkich kampania pokazująca, że warto być otwartym na nowe wyzwania. Pomaganie dzieciom, które potrzebują nowej rodziny to oczywistość, ale podjęcie się codziennej roli rodzica – to potrafią nieliczni. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi nie tylko zapewnia dzieciom z rodzin zastępczych dobrą zabawę mikołajkową, ale dba o szkolenia zastępczych rodziców. To zasługuje na wyjątkowe uznanie, bo takie rodzicielstwo to nie tylko radość z miłości dziecka, ale też mnóstwo problemów dnia codziennego, którym czasem tak trudno podołać. Cieszę się, że mogłam choć trochę pomóc…”

Marzanna Graff – aktorka, pisarka i autorka tekstów i spektakli teatralnych [Warszawa, 21 grudnia 2015 r.]


Dołącz do nas!