Rekomendacje

DKDS Wola

Develey Sp.z.o.o

Express Kuchnia Marche

Urząd Dzielnicy Wola m.st. W-wa

Warszawskie Forum Inicjatyw…

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st W-wa

 18.10.2014 r.

17.04.2018 r.

13.02.2018 r.

10.10.2018 r.

15.10.2018 r.

28.10.2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej Wola

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

LaStrada

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Północ

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście

Współzałożyciel i wiceprezez Fundacji ADYS

 21.10.2014 r.

02.03.2017 r.

06.03.2017 r.

07.04.2017 r.

09.03.2017 r.

.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

Wydział Psychologi Uniwersytet Warszawski

Fundacja Imago

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego

Sodexo

Staropolska Szkoła Wyższa Wydział Warszawski

01.03.2018 r.

10.03.2017 r.

03. 03.2017 r.

06.03. 2017 r.

08.03.2017 r.

07.03. 2017 r.

Stowarzyszenie Na Tak
03.03.2017 r.

 

SUEZ
07.03.2017 r

 

Warszawskie Forum Inicjatyw…
08.03.2017 r.

 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
08.03.2017 r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
31.10.2018 r.

Koalicja na rzecz Ochoty
06.11.2015 r.

 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
21.10.2014 r.

 

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
26.07.2018 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami
09.11.2015  r.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota
06.11.2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej
21.11.2007 r.

SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 318
im. J.Ch. Andersena w Warszawie
4.06.2016 r.

Flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Prezes Zarządu Giełdy  Papierów Wartościowych
wrzesień 2012 r.

Dom Dziecka w Płońsku
grudzień 2015 r.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy
31.07.2014 r.

Dołącz do nas!