Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Projekt “Siła Woli II” jest kontynuacją pilotażowego projektu “Siła Woli” realizowanego w 2016 r. Pilotaż przyniósł nam jasne wnioski:

1/ to możliwe, realne i potrzebne, żeby o niepełnosprawności (również intelektualnej i z doświadczeniem choroby psychicznej) mówiły osoby, których to zjawisko dotyka bezpośrednio,
2/ odpowiednio stworzone warunki umożliwiają, aby taka edukacja odbywała się w sposób odpowiedzialny, rzetelny i atrakcyjny,
3/ należy za wszelką cenę dążyć do włączania osób z niepełnosprawnościami w proces dostarczania wiedzy i umiejętności różnym grupom społecznym o tejże niepełnosprawności – dla zapewnienia realnej zmiany postaw.

Projekt “Siła Woli II” jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy dotyczące pięciu grup społecznych:

1/ osób z niepełnosprawnościami, szczególnie intelektualną i psychiczną,
2/uczniów szkół masowych, specjalnych i integracyjnych,
3/rodziców uczniów w wieku szkolnym,
4/ studentów uczelni wyższych,
5/ pracowników instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców zainteresowanych współtworzeniem społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Podobnie, jak w pilotażowym projekcie w okresie marzec-kwiecień 2017 r., 15 osób z niepełnosprawnościami będzie przygotowywać się przy wsparciu trenerów-mentorów (specjalistów) do roli edukatorów społecznych. W tym celu odbędzie się cykl warsztatów “train-the-trainer” który zakłada przeprowadzenie przez trenerów-mentorów 6 spotkań warsztatowych, a następnie zakłada organizację 15 godzin praktyk szkoleniowych dla każdej z osób przygotowującej się do roli edukatora.

W miesiącach czerwiec-grudzień 2017 r. edukatorzy społeczni przeprowadzą:
– 50 godzin spotkań edukacyjno-warsztatowych dla 70 uczniów,
– 15 godzin spotkań dla rodziców z czterech placówek edukacyjnych,
– 20 godzin spotkań dla studentów z trzech uczelni wyższych,
– 20 godzin spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych/samorządowych oraz z pracodawcami,
– 20 godzin działań o charakterze arteterapeutycznym i integracyjnym dla uczniów, studentów i rodziców.

Przez cały czas realizacji projektu “Siła Woli II” będzie powstawał materiał filmowy, który będzie promował podejmowane działania jako przykład dobrych praktyk dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o projekcie: silawoli.otwartedrzwi.pl

Projekt współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

sila woli_714x357

Dołącz do nas!