mazowsze

3 listopada br. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Roczny programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Zachęcamy do zapoznania się z tym ważnym dla całego sektora dokumentem. 25.11.2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Dołącz do nas!