presskit

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną 19.09.1995r. Powstało dzięki determinacji kilkunastu osób, z różnych profesji, z przekonania, że problemy społeczne należy rozwiązywać wspólnie. Jednym z założycieli i prezesem honorowym Stowarzyszenia był prof. dr hab. Mikołaj Kozakiewicz. Nasza misja to zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

W tym okresie wsparliśmy 63 tyś. osób, w tym osoby z niepełnosprawnością, doświadczający bezdomności, bezrobocia, biedy, borykający się z różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi. Przystępując do programu przyjmują na siebie obowiązek udziału w terapii, rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej, zdobywania wykształcenia, nowych kwalifikacji oraz umiejętności – a w efekcie zbudowania i realizowania planu rozwoju osobistego, zawodowego oraz wspierania osób potrzebujących. Zapewniamy kompleksową pomoc i wsparcie moralne, społeczne, psychologiczne, edukacyjne, zatrudnieniowe i socjalne. Aktualnie prowadzimy 14 ośrodków, które powstawały z częstotliwości dwóch, trzech lat. Każdy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej
 2. Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 3. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”
 4. Środowiskowego Domu Samopomocy typu A
 5. Środowiskowego Domu Samopomocy typu B
 6. Zakładem Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Galeria Apteka Sztuki
 7. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny MAKOWICA
 8. Centrum Pomocy Wzajemnej
 9. Klub Integracji Społecznej
 10. Agencja Zatrudnienia
 11. Ośrodek Szkoleniowy
 12. Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę”
 13. Dom Rotacyjny – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18- 35 lat
 14. Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii „Marysieńka”

Efektywność realizowanych programów kształtuje się na poziomie 30% – 60% w zależności od rodzaju problemów i ograniczeń, których doświadczają osoby korzystające z naszego wsparcia. Realizatorami zadań statutowych Stowarzyszenia są pracownicy, współpracownicy, wolontariusze. Znajdują się wśród nich zarówno wysokiej klasy specjaliści, studenci uczelni krajowych i zagranicznych, jak i beneficjenci, którzy pomyślnie przeszli proces resocjalizacji, rehabilitacji czy readaptacji. Prowadzimy różnego rodzaju prace na rzecz nowych rozwiązań standardów, regulacji prawnych Realizujemy projekty o charakterze międzynarodowym. Lista form jest bardzo, bardzo długa. To co jest najważniejsze, to etos wspierania i zasady, które z tego etosu wynikają. A sprowadzają się one do kompleksowości udzielanego wsparcia, integracji i partycypacji.

Rok 2013 w liczbach:

 • 5 929 osób otrzymało wsparcie w różnej formie,
 • pozyskano ponad 16 ton żywności i materiałów rzeczowych, wydano 47 580 posiłków, wsparto rzeczowo 500 rodzin i ich dzieci,
 • zrealizowało 27 projektów współfinansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, gospodarcze oraz tych realizowanych w ramach własnych środków i staraniem wolontariuszy
 • z Agencji Zatrudnienia skorzystało 2 545 osób,
 • specjaliści udzielili 835 konsultacji, w tym w zakresie doradztwa zawodowego – 186, pośrednictwa pracy – 649
 • w programie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością uczestniczyło ponad 500 osób z niepełnosprawnościami. Na program składały się codzienne zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez 5 ośrodków wsparcia w warszawskich dzielnicach Śródmieście, Wola, Ochota, Praga Północ i Wilanów
 • w programie wychodzenia z bezdomności uczestniczyło 73 osoby bezdomne w wieku 18-35 lat.
 • do Stowarzyszenia zgłosiło się 1366 osób, by odpracować swoją prawnie zasądzoną karę zamiast ograniczenia wolności, przepracowały w ciągu roku łącznie 33 042 godzin,
 • udzielono 1 500 porad: psychologiczno-pedagogicznych, zawodowych i prawnych
 • zespół pracowniczy stanowiło 125 osób, wśród nich zdecydowana większość to pracownicy merytoryczni: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci, instruktorzy, pracownicy socjalni, animatorzy kultury.
 • prace Stowarzyszenia wspomagało 123 wolontariuszy.

W okresach między Walnymi Zgromadzeniami członków działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny. Organem kontrolnym Stowarzyszenie jest Komisja Rewizyjna. Od dwóch lat działa w Stowarzyszeniu Konwent Seniorów, który tworzą kierownicy ośrodków.

pobierz w formacie pdf      


Znak graficzny

logo_SOD

Logo w formacie jpg.

Logo w formacie png.

Logo w formacie ai.

Logo w formacie eps.

Logotyp Stowarzyszenia Otwarte Drzwi do pobrania. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania znaku graficznego prosimy o kontakt: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKU GRAFICZNEGO

 1. Znak graficzny może być wykorzystywany z zachowaniem nienaruszalności treści i formy.
 2. Znak graficzny należy umieszczać w takiej odległości od innej zawartości, by był czytelny.
 3. Znak graficzny nie może być wykorzystywane jako główny wyróżnik strony, materiału drukowanego lub innej treści.
 4. Znak graficzny nie może być wykorzystywany w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści majątkowych czy działań nastawionych na osiągnięcie zysku bez odpowiedniej umowy.

Dołącz do nas!